شناسه خبر : 86111
جمعه 30 مهر 1400 , 10:17
اشتراک گذاری در :
عکس روز

درمان و کارگاه بلوک زنی، در دست اجرای جانبازان جهادگر

جانبازان گروه جهادی حاج احمد متوسلیان، ماموریت الهی خود را در برابر نیازمندان بلوچ ادامه دادند...

فاش نیوز - جانبازان گروه جهادی حاج احمد متوسلیان که با عنایت اهل بیت، کاروان کربلای جانبازان را اعزام کرده و به سلامت به میهن بازگشتند؛ پس از بازگشت، رسالت خود را در مسیر اصلی رضایت اهل بیت یعنی رسیدگی عملی به حال محرومین فراموش نکردند و تنها به زیارت بسنده نکرده، به ادامه امور روستاهای دورافتاده بلوچستان پرداختند.

 در گزارش های ارسالی از طرف مسئول فعال اجرایی گروه جهادی حاج احمد متوسلیان و مدیر باشگاه ستارگان ایثار تهرانپارس، جانباز «حاج اکبر حسین زاده» که اکثر پیگیری ها و دوندگی های امور گروه جهادی به دوش خستگی ناپذیر این جانباز است، در روزهای اخیر چند بیمار معلول باز هم به تهران منتقل شده  تا برای درمان مشکلات انحراف پا، گوش و مشکلات جسمی - حرکتی تحت بررسی و درمان قرار بگیرند.

همچنین کارگاه بلوک زنی که در طی چند ماه گذشته شروع به کار کرده بود، نیاز به انباری جهت نگهداری بلوک ها داشت که ساخت این انبار نیز آغاز شده است.

فیلم هایی که مشاهده می کنید از فعالیت های این روزهای جانبازان گروه جهادی حاج احمد است:

https://www.aparat.com/v/lR3NE

https://www.aparat.com/v/9lY1P

https://www.aparat.com/v/k8o79

 

فیلم از مسئول اجرایی گروه جهادی، جانباز حاج اکبر حسین زاده

گزارش از شهیدگمنام

تلگرام
اینستاگرام
توییتر
نظری ندارم چون صاحب نظرنیستم
اماکاگروہ جھادی شھیداحمدمتوسلیان جای تقدیروتشکردارند.خداوندخیران نیک اندیش راخیردھدکہ صاحب اندیشہ وکارخیرند.وحاج اکبرحسینی دراین زمینہ بیشترین زحمت رابردوش دارند.ھمہ ی عزیزان دست درخیردارندازدکترھای عزیزتاجانبازان گرانقدر. اماحاج اکبرھماھنگ کنندہ وبانی این خیرھست.دست تک تک عزیزان رامی بوسم وخستہ نباشیدعرض می کنم.محمداسحق آسکانی شهرستان سرباز دهستان محروم ومرزی مورتان
سلام ودرود
بنده بیکارم ودرپی کارهستم
اماازاونجایی کہ سنم بالاست ھرکاری درتوانم نیست. ازخیرین محترم وحاج اکبربزرگوار درخواست کاردار تامخارج زندگیم رادربیاورم.بااین گرانی ھاآدم کم میارہ.ومامردم دھستان مورتان اکثراًبیکارم. کارمان کشاورزی بودوزمین هم داریم.قنات مان شکستہ وخشک شدہ است.زمین ھای مرغوبی دارم کہ توان حوزسازی وبردن آب درمن برروی زمین نیست.امااگرکمک جھادی بودوآب آوردہ شود برروی زمین می توانم چندنفردیگرراکہ بیکارھستندپای کاربکشانم. درخواست من ازگروہ جھادی حاجی احمدمتوسلیان وحاج اکبرحسینی این ھست کہ نظرلطف خودراازمن دریغ نکنند.باتقدیروتشکر محمداسحق اسکانی دھستان مرزی ومحروم مورتان
نظری بگذارید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
بدون ویرایش از شما
آخرین اخبار
فاش نیوز آگهی می پذیردبنر بیمه دیکتابهای منتشر شده انتشارات فتح الفتوحصندوق همیاریتزریق ژل و بوتاکسفتح الفتوح ناشر دفاع مقدسخبرنگار افتخاری فاش نیوز شویدمشاوره تغذیه ویژه ایثارگرانسایت جمعیت جانبازان انقلاب اسلامیانتشارات حدیث قلماساسنامه انجمن جانبازان نخاعیبا خرید این کتاب نیروهای جهان را بیشتر بشناسیدlogo-samandehi