شناسه خبر : 92375
دوشنبه 24 مرداد 1401 , 12:50
اشتراک گذاری در :
عکس روز

طرح انتقال سابقه بیمه بازنشستگان و ایثارگران

با الحاق یک تبصره به ماده ۶ طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی موافقت کردند که براساس آن در صورتی که سابقه پرداخت حق بیمه فرد بازنشسته بیشتر از ۵ سال و کمتر از ۱۰ سال باشد، بیمه شده می تواند با پرداخت کسری ماه ها و یا سنوات...

فاش نیوز - نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتقال و تجمیع سوابق بیمه شدگان و ایثارگران از صندوق های بیمه موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی فاش نیوز، حسن لطفی، نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی با اعلام این مطلب اظهار داشت: یکی از بحث هایی که اخیرا ما در مورد طرح هایی که باید در صحن علنی بررسی شود را مورد توجه قرار دادیم بحث انتقال سابقه بیمه از صندوقی به صندوق دیگر بود. چرا که بر اساس قوانین قبلی، صندوق ها سوابق خارج از صندوق خود را نمی پذیرفتند.

عضو مجمع نمایندگان استان همدان گفت: براساس طرحی که نمایندگان ملت در صحن علنی ارائه دادند، صندوق ها مکلف‌اند سابقه افرادی را که می خواهند بازنشسته شوند را از سایر صندوق ها به عنوان سابقه از آنها بپذیرند که البته مجلس این موضوع را هم تصویب کرد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی در ادامه خاطرنشان کرد: در ماده 5 این طرح آمده است "کسانی که عضو صندوق عشایری، روستایی و کشاورزی بوده و قبلا سابقه آنها از سوی سایر صندوق ها پذیرفته نمی شد این صندوق ها مکلف‌اند سابقه افراد در سایر صندوق ها را نیز بپذیرند.

نماینده مجلس یازدهم متذکر شد: در ماده 5 خاطرنشان شده است که با پرداخت مابه التفاوت، اگر سابقه 30 یا 35 سال باشد سوابق افراد را در صندوق های مختلف به عنوان سابقه بیمه منظور کنند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص تاثیر این طرح بر جامعه ایثارگری و ایثارگران تصریح کرد: در این مورد باید گفت ایثارگران تابع قانون خاص خودشان هستند ولی بر اساس این طرح، صندوق ها مکلف ‌اند سابقه بیمه ایثارگران را در صندوق های مختلف در هنگام بازنشستگی به عنوان مستمری جمع و محاسبه کنند.

نماینده مجلس یازدهم با اشاره به یکی از پیشنهادات که از سوی رییس فراکسیون ایثارگران در صحن ارائه شده بود یادآور شد: آقای امیر‌آبادی پیشنهادی داشت که در واقع می شد گفت ایثارگران را  محدود می کرد و در این پیشنهاد عنوان کرد که آنها باید تابع قانون خاص خود باشند و فقط یک بار می توانند صندوق خود را تغییر دهند. اما با این مصوبه ای که داشتیم این محدودیت نیز در آینده برداشته می شود  بر اساس این مصوبه هر ایثارگر هر چقدر سابقه بیمه در هر جا داشته باشد می تواند آن را در آخرین صندوقی که بازنشسته می شود جمع آوری کند..

گفتنی است نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی، در مورد طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی، با ماده 6 این طرح موافقت کردند.

گفتنی است در ماده (6) اصلاح شده این طرح آمده است: آن دسته از مشمولان ماده (2) که تمایل به نقل و انتقال سوابق بیمه مطابق مواد (3) و (4) این قانون را ندارند و یا به صورت اختیاری یا اجباری و یا به هر دلیلی از شمول قوانین و مقررات صندوق مربوطه خارج شده و مشترک صندوق دیگری محسوب می‌شوند، در چارچوب شرایط بندهای (الف) تا (خ) این ماده می‌توانند درخواست برقراری "مستمری جمع" نمایند. سوابق بیمه‌ای این افراد طبق قانون، تا زمان احراز شرایط برقراری مستمری (بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت)، کماکان در صندوق قبلی محفوظ می‌ماند.

لازم به ذکر است نمایندگان ملت با الحاق یک تبصره به ماده 6 طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی موافقت کردند که براساس آن در صورتی که سابقه پرداخت حق بیمه فرد بازنشسته بیشتر از 5 سال و کمتر از 10 سال باشد، بیمه شده می تواند با پرداخت کسری ماه ها و یا سنوات تا 10 سال به نرخ روز از مزایای حقوق و یا مستمری بازنشستگی استفاده نماید.

همچنین در جزء (الف) ماده (6) این طرح آمده است: نحوه احراز شرایط برقراری مستمری با احتساب مجموع سوابق پرداخت حق بیمه نزد صندوق‌ مبدا، صرفاً تابع قوانین و مقررات صندوق بازنشستگی مقصد می‌باشد.

بر این اساس در جز (ب) ماده (6) این طرح نیز آمده شناسایی بازماندگان واجد شرایط (افراد تبعی یا تحت پوشش بیمه‌شده اصلی)، میزان سهم و افزایش مستمری سالانه آنان، مطابق مقررات هریک از صندوق‌های بازنشستگی ذیربط می‌باشد.

همچنین در جزء (پ) ماده (6) این طرح آمده چگونگی احراز شرایط بازنشستگی بیمه شدگان، میزان افزایش مستمری سالانه ایشان، نحوه تشخیص ازکارافتادگی، شیوه برخورد با اشتغال به کار مجدد بازنشستگان و سایر موارد تابع قوانین هریک از صندوق‌های ذیربط خواهد بود.

بنابراین گزارش در جزء (ت) ماده (6) این طرح آمده است: میزان مستمری ماهانه قابل پرداخت در هر یک از صندوق‌های بازنشستگی به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه و طبق ضوابط این قانون به روش زیر محاسبه می‌گردد:
مستمری قابل پرداخت برابر است با معدل نسبت میانگین حقوق یا دستمزد مشمول کسور هر سال به حداقل دستمزد همان سال طی میانگین دو سال آخر بیمه پردازی ضرب در حداقل دستمزد زمان بازنشستگی تقسیم بر 30 ضرب در سنوات بیمه پردازی.

بر اساس جزء (ث) ماده (6) در برقراری مستمری جمع، صندوق بازنشستگی مقصد مکلف است در صورت احراز شرایط مقرر، با احتساب مجموع ایام بیمه‌پردازی نزد هر یک از صندوق‌ها، نسبت به برقراری مستمری استحقاقی متناسب با سنوات بیمه پردازی در آن صندوق اقدام نماید. سهم هریک از صندوق‌های بازنشستگی به‌تناسب سوابق بیمه‌ای به‌طور مجزا و مطابق بند «ت» این ماده با صدور احکام مربوطه محاسبه و توسط صندوق مربوطه پرداخت می‌شود.

همچنین در جزء اصلاح شده (ج) ماده (6) این طرح آمده است: شرط برقراری مستمری جمع دارا بودن سن و سابقه لازم برای بازنشستگی براساس قوانین و مقررات مربوطه و همچنین ارائه درخواست از سوی بیمه شده و حسب مورد کارفرما ذیربط آخرین صندوق بیمه‌ای فرد می‌باشد.

در جز (چ) ماده (6) این طرح نیز آن دسته از بیمه‌شدگان ازکارافتاده کلی و یا بازماندگان بیمه‌شده متوفی که شرایط برقراری مستمری قانونی در آخرین صندوق بازنشستگی را احراز نمی‌نمایند، صندوق‌های بازنشستگی ذیربط مکلفند با تصویب هیأت مدیره صندوق و شورای عالی مربوطه و تأیید آنها به بیمه شدگان موصوف و یا بازماندگان واجد شرایط آنان متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، مستمری پرداخت نمایند.

بر اساس جز (ح) ماده (6) این طرح آمده است: بیمه شده یا بازماندگان واجد شرایط وی در استفاده از سایر خدمات، مزایا و انجام تعهدات مربوطه که در این قانون تعیین تکلیف نشده است، تابع قوانین و مقررات آخرین صندوق بازنشستگی بیمه شده می‌باشند.

بنابراین گزارش در جز (خ) ماده (6) این طرح صندوق‌های بازنشستگی مکلفند میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی‌ و مجموع مستمری بازماندگان موضوع این ماده را مطابق سایر مستمری بگیران آن صندوق با تصویب هیأت وزیران افزایش دهند.

همچنین در تبصره (1) ماده (6) این طرح آمده است: صندوق های بازنشستگی و دستگاه های اجرایی ذیربط با رعایت مفاد این ماده مکلف به پذیرش تقاضای مستمری جمع از سوی بیمه شده و انجام اقدامات لازم در این رابطه می باشند.

بر اساس تبصره (2) ماده (6) این طرح سوابق بیمه‌ای افرادی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون و به موجب قوانین مربوطه از یک صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی دیگری منتقل شده است و همچنین افرادی ‌که در گذشته به دلیل استعفاء، اخراج، ترک خدمت، انفصال یا محرومیت دایم از خدمات دولتی و یا عمومی، بازخرید خدمت و یا سایر موارد از خدمت خارج شده و کسورات بیمه‌ای متعلقه را از صندوق بازنشستگی ذیربط دریافت و تسویه کامل نموده‌اند، مشمول مقررات این ماده نمی باشند.

و نیز در تبصره (3) ماده (6) این طرح آمده است: مشترکین سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات از شمول مقررات این ماده مستثنی هستند.

تلگرام
اینستاگرام
توییتر
جانبازان معسر زیر 25 درصد متاسفانه فاقد بیمه بازنشستگی هستند. جا دارد نمایندگان محترم مجلس جانبازانی که مدتی به صندوق تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت ولی به دلیل عجز در پرداخت دیگر نتوانستند انرا پرداخت نمایند مابقی آنرا دولت پرداخت و سپس بازنشسته صندوق گردند.
سلام
ایا امکان استفاده از دو حقوق بازنشستگی از دو صندوق وجود دارد؟
مثلا از بنیاد شهید حقوق جانبازی دریافت کند در جایی مشغول کار شود و بیمه واریز کند بعد سی سال بخواهد از تامین اجتماعی هم‌حقوق حداقل بگیر دریافت کند
این سوال بنده هم هست. هم حالت اشتغالم و سال۱۴۱۲ سی سالم تمام نیشه و هم خویش فرمای تامین اجتماعی هستم و سال ۱۴۱۲ سی سالم تمام میشه.
میترسم اون سال هر دو دبه کنند و ندهند.
هرچند ۲۰ سال پیش به من گفتند این دو تا به هم ربطی ندارند و کاری به کار هم ندارند اما در مملکت ما هر روز قانون را تغییر می دهند و عطف به ما سبق هم می شود!!!
بله امکان این هست.
چون حقوق اپل مربوط به ایثارگری بوده وحقوق دوم مربوط به خودتان وپولی هست که به عنوان بیمه از حقوق شما کسر شده است.
نظری بگذارید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
بدون ویرایش از شما
آخرین اخبار
فاش نیوز آگهی می پذیردبنر بیمه دیکتابهای منتشر شده انتشارات فتح الفتوحصندوق همیاریفتح الفتوح ناشر دفاع مقدسخبرنگار افتخاری فاش نیوز شویدمشاوره تغذیه ویژه ایثارگرانسایت جمعیت جانبازان انقلاب اسلامیانتشارات حدیث قلماساسنامه انجمن جانبازان نخاعیبا خرید این کتاب نیروهای جهان را بیشتر بشناسیدlogo-samandehi