شناسه خبر : 95659
شنبه 05 آذر 1401 , 10:35
اشتراک گذاری در :
عکس روز

نقشه دشمن در حوادث اخیر

فاش‌نیوز - بنام خدا؛ درست است که ضعف های داخلی نقش زیادی در شروع و ادامه یافتن اغتشاشات داشت؛ اما ما نباید نقش عوامل خارجی را نادیده بگیریم یا کمرنگ جلوه دهیم.

بحران‌سازی و آتش افروزی در خاورمیانه و تجزیه کشورهای بزرگ این منطقه به کشورهای کوچک و ضعیف، هدف اصلی و غایی قدرتمندان غربی و صهیونست است؛ آمریکا و دیگر کشورهای استعمارگر، سال ها تلاش داشته اند طرح های نظریه پردازانی چون برنارد لوئیس و هنری کسینجر را در خاورمیانه اجرا کنند.

برای پی بردن به ریشه ها و عوامل خارجی جنگ و بحران دائمی در خاورمیانه (نه فقط ایران) توصیه می کنم خوانندگان محترم اندیشه ها و آثار برناد لوئیس، هنری کیسینجر، زبیگنیِف برژینسکی، فرانسیس فوکویاما، ساموئل هانتینگتن، و نقدهای نوشته شده بر اندیشه های آنان را بخوانند. همچنین، برونداد اندیشکده های غربی متمرکز بر ایران، مطالب روزنامه های حریان اصلی، و اظهارات دولتمردان و سیاستمداران آمریکا و متحدانش در چند ماه اخیر را مطالعه کنند.

به عنوان مثال، هنری کیسینجر معتقد بود خاورمیانه باید درگیر جنگ های سی ساله شود و برنارد لوئیس تاکید بر تجزیه کشورهای بزرگ خاورمیانه به کشورهای کوچک و ضعیف داشت تا خطری برای غرب نداشته باشند. با اندکی اختلاف نظر، هر دو معتقد بودند غرب باید با تشدید اختلافات قومی و مذهبی و برافروخته نگه داشتن شعله جنگ در منطقه خاورمیانه، این کشورها را عقب نگه دارد و از خطرات بالقوه از جانب آنها پیشگیری کند.

دو مقاله علمی زیر این مسئله را خیلی خوب بررسی و بحث کرده اند: استراتژیست های آمریکا و شکل‌گیری جنگ های مذهبی در خاورمیانه علی اکبر جعفری، و امین جعفری، فصلنامه علمی)مقاله علمی-پژوهشی (پژوهش های سیاسی جهان اسلام، سال دهم، شماره دوم، تابستان 1399، صص 110 – 8 https://priw.ir/article-1-1042-fa.pdf تبیین انگارة تاریخی برنارد لوئیس در ارتباط با نظریۀ خاورمیانۀ جدید سید امیر میرهلی، اصغر منتظرالقائم ومصطفی پیرمرادیان، پژوهشهای علوم تاریخی، سال 12 ،شمارة 2، تابستان 1911 از ص 571 تا 513 https://jhss.ut.ac.ir/article_78029_2d191ebe955b8f31ece25da761888720.pdf

| اکبر فیجانی

تلگرام
اینستاگرام
توییتر
نظری بگذارید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
بدون ویرایش از شما
آخرین اخبار
فاش نیوز آگهی می پذیردبنر بیمه دیکتابهای منتشر شده انتشارات فتح الفتوحصندوق همیاریفتح الفتوح ناشر دفاع مقدسخبرنگار افتخاری فاش نیوز شویدمشاوره و مشاوره تغذیه ویژه ایثارگرانسایت جمعیت جانبازان انقلاب اسلامیانتشارات حدیث قلماساسنامه انجمن جانبازان نخاعیبا خرید این کتاب نیروهای جهان را بیشتر بشناسیدlogo-samandehi