شناسه خبر : 97374
چهارشنبه 28 دي 1401 , 11:20
اشتراک گذاری در :
عکس روز

دستورالعمل نحوه بازنشستگی ایثارگران و پرستاران

حداقل سن بازنشستگی برای مردان که بخواهند از قانون فوق الذکر جهت بازنشستگی استفاده نمایند ۵۰ سال....

فاش نیوز - دستورالعمل نحوه بازنشستگی و محاسبه سنوات ارفاقی جانبازان و مشاغل سخت و زیان آور پرستاری اعلام شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی فاش نیوز، دراین دستورالعمل آمده است:

الف: در اجرای تبصره ۲ ماده ۵  آیین نامه قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱/۹/۶۷ مجلس شورای اسلامی مستخدمینی می توانند از قانون فوق جهت بازنشستگی و سنوات ارفاقی استفاده نمایند که دارای شرایط ذیل باشند:

۱- حداقل دارای ۲۰ سال سابقه خدمت باشند.

۲- تقاضای کتبی مستخدم بر اساس قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و... باشد.

۳- مستخدم بهنگام درخواست بازنشستگی شاغل در یکی از رشته های شغلی پرستار و بهیار باشد.

۵- حداقل سن بازنشستگی برای مردان که بخواهند از قانون فوق الذکر جهت بازنشستگی استفاده نمایند ۵۰ سال می‌باشد.

ضمناً مستخدمینی که به استناد قانون دیگری بجز قانون نحوه بازنشستگی جانبازان -مصوب ۱/۹/۶۷ مجلس شورای اسلامی- بازنشسته شده اند هر چند در مشاغل سخت و زیان آور خدمت نموده باشند چون مستند بازنشستگی آنها قانون نحوه بازنشستگی نمی باشد لذا ارفاق قسمت اخیر تبصره ۳ قانون در مورد آنان موردی ندارد.

ب: نحوه محاسبه سنوات ارفاقی مندرج در تبصره ۲ ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون مذکور بشرح ذیل است:

۱- مرخصی بدون استفاده از حقوق، انفصال، ترک خدمت و یا نظایر آن از جمع کل خدمت مستخدم کسر می شود.

2- خدمت نیمه وقت بانوان ۱/۲ آن در احتساب مدت سنوات ارفاقی قابل محاسبه است.

-3با توجه به مفاد تبصره یک بند ۵ آئین نامه اجرائی قانون منظور از ۲/۳ خدمت، ۲/۳ از کل خدمت مستخدم قابل محاسبه است.

ضمناً در مورد نحوه احتساب مدت سنوات ارفاقی قبلاً طی دستورالعمل شماره ۶۷۹۹/۴۲ مورخ ۲/۲/۷۰ دفتر امور اجتماعی و اقتصادی این سازمان به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ گردیده است. (یک نسخه پیوست می باشد)

به نقل از شناسنامه قانون

تلگرام
اینستاگرام
توییتر
سختی کار، بالاتر ازاینکه، متقاضی، جانبازباشد؟!
جانبازان، حتی بایک روزخدمت باسنوات35سال بایدبازنشسته شوند.
بخصوص جانبازان حالت اشتغال.
بازنشسته شدم من .
من جانباز ۷۰ بالا ارتشم بازشتگی به من تعلق میگیره
سلام و عرض ادب و احترام به محضر جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی، احتراماً باستحضار می رسانیم جمعی ازجانبازان 70 درصد عرض شودبه خدمتتون همانطور که درمتن قوانین بازنشستگی آمده است که افرادی که جزء مشاغل سخت محسوب می‌شوند زودترازموعدبازنشست شده وکامل سنوات پاداش پایان خدمت و حقوق کامل دریافت می‌کنند که صدالبته حقشان میباشد ولی جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی درخلوت خودکلاهتان را قاضی کرده آیا شغلی سخترودشوارتراز دردورنج شبانه روزی هم هست مخصوصاً جانبازان 70 درصد که خودشاهدید روزی نیست که جانباز 70 درصدی آسمانی نشده بنابراین انصاف نیست که برای جانبازان خصوصاً جانبازان 50%به بالا ملاک سقف سنی گذاشته حال آنکه فردی دریکی از دوائر دولتی یا پیش چشمتان وزیر گوشتان افرادی که دربنیاد شهید و امور ایثارگران مشغول به کار بوده با30سال یااگرمجروح وفرزندمعزز شهیدی باچندین سال ارفاق بازنشست شده وحقوق کامل دریافت می‌کنند ولی ماجانبازان خصوصاً جانبازان 50%ببالا به راحتی حقشان راضایع کرده البته امیدواریم بابازنگری ودرایت حضرتعالی حق وحقوق وسنوات پاداش پایان خدمت وطلب ذخیره مرخصی جانبازان حالت اشتغال وجانبازان ماده 38 که متأسفانه ظاهراً ذخیره مرخصی راحذف کرده ایدلطفا این ظلم را درحق جانبازان که شبانه روز بادردورنج شبانه روزی سپری کرده وازاینطرف هم مردم هرکوی وبرزن بازخم وزبان ونیش و کنایه هایشان روز راهم همچون شب برایمان تاریک کرده‌اند حال خودجانبازان بمانندسختراینکه همسروفرزندانمان بیش از خودمان عذاب میکشند، بجای اینکه سینه سپرکرده وباصدای غرا فریاد بزنندمافرزندان جانبازان مدافعنتان هستیم ولی همانطور که عرض شدبعضی ازمردم که روی اهل کوفه روهم سفیدکرده اند فرزندانمان سردرگریبان وفقط میگن چرامن بایستی درخانواده جانباز ی باشم وحتی خیلی وقت ها ماجانبازان که نمیگم همه شون ولی عده ای همچون حقیر خودرالعنت میکنم که چرا ازدواج کرده ودختری راپاسوزخودکرده وسپس هم شرمند فرزندانمان، جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی امیدواریم نگاهتان اینبارازپایین به بالا باشدچراکه مطمئنیم بهتروبیشتروخاصتر درکمان کرده، جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی بارها و بارها امام خامنه ای فرموده اند همه از جنگ فارغ شده اند الا جانبازان و خانواده هایشان که بدرستی و بحق فرموده اند، امیدواریم نگاهتان رادرخصوص جانبازان عوض شودوفقط همین انتظار راداریم که درکمان کنید و...
ضمن عرض سلام .آیا این دستورالعمل فقط شامل حال پرستاران بهیاران میباشد شامل نیروهای خدماتی نمی‌شود.
برای مشاغل زیان آور و سخت
خدا از خزانه غیبش این قانون را فرستاد برای ما
دست اجرا کنندگان درد نکند.
خیلی کیف داد .
جانبازان با هر درصدی میتوانستند با بیست سال کار و 50 سال سن بازنشسته شوند اما مدتی است که این قانون را برداشته اند . لطفا این قانون را برگردانید ما به همان 20 روز حقوق قانع هستیم .20 سال کار با 30 روز حقوق برای تامین اجتماعی زیان بهمراه دارد اما 20 سال کار با 20 روز حقوق نه پس چرا تامین اجتماعی این امکان را قبول نمیکند ؟
نظری بگذارید
نام خود را وارد نمایید
متن نظر را وارد نمایید
مقدار صحیح است
مقدار صحیح وارد کنید
بدون ویرایش از شما
آخرین اخبار
تبلیغ کانال فاش در ایتابنر بیمه دیفتح‌الفتوحصندوق همیاریخبرنگار افتخاری فاش نیوز شویدمشاوره و مشاوره تغذیه ویژه ایثارگرانسایت جمعیت جانبازان انقلاب اسلامیانتشارات حدیث قلماساسنامه انجمن جانبازان نخاعیبا خرید این کتاب نیروهای جهان را بیشتر بشناسیدlogo-samandehi