تاریخ : 1402,یکشنبه 15 مرداد21:20
کد خبر : 102529 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما

قدردانی یک جانباز از مدیرکل استان مرکزیمحمدباقر سمیعی کرهرودی

فاش نیوز - با سلام خدمت مدیرکل محترم بنیاد شهید استان مرکزی؛ شاید انتقاد باعث می‌شود مسئولین را به خود بیاورد تا اشکالات مدیریت خود را برطرف کنند ولی وقتی مدیرکلی فقط اختیاراتی در حد خواهش و التماس در رفع مشکلات خانواده شهدا و ایثارگران به مسئولین دیگر دستگاه های دولتی دارد.

جا دارد به مسئولی به مانند آقای ربیعی، مدیرکل محترم استان مرکزی که در تمام ساعت شبانه روز جوابگو و به حرف جامعه هدف گوش می دهد و به آنها امید به فردای بهتر می دهد تشکر و قدردانی کرد.

|| محمدباقر سمیعی کرهرودی