تاریخ : 1402,یکشنبه 22 مرداد16:02
کد خبر : 102732 - سرویس خبری : کاریابی

یک کارشناس حسابداری بیکار اصفهانی!بنده - دارای کارشناسی حسابداری چندین بار آزمون استخدامی دادم بیکار هستم.

دوست دارم کارکنم وبرای خودم ماشین و خانه بخرم.

پدر بنده هم جانباز است.

آقای قاضی زاده بنده وضع مالی‌مان خوب نیست و به آقای احمدنیا مراجعه کردم.

لطفا سفارش ما را ببینید

یوسفی هستم ساکن نجف آباد اصفهان