تاریخ : 1402,شنبه 18 شهريور17:38
کد خبر : 103400 - سرویس خبری : ایثارگران

۴۰ سال با ۱۰درصد ایثارگری؟فاش نیوز - بنده جانباز 10درصد عملیات والفجر هستم که با اصابت تیر مستقیم به بازوی چپم و شکستگی استخوان این درصد به بنده تعلق گرفت. از آن زمان تا به حال و بعد از 40 سال هنوز هم درصدم تغییر نکرده و  قانونی وضع نشده که حقم پایمال نگردد.

در این مدت 40سال همرزمان من که درصد بالای 25درصد داشتند از امتیازاتی همچون سهمیه کنکور فرزندان، شهریه رایگان فرزندان، حق استخدام فرزندان، حق پرستاری، حقوق و پاداش پایان خدمت، حق خرید خودرو و... استفاده کردند، ولی هیچ کدام از این امتیازات به بنده و امثال من تعلق نگرفت و فقط کارت جانبازی و حرف مردم برایم باقی مانده است.

در عجبم چطور مسئولین این کشور به ذهن شان نرسید که بنده نیز همراه جانباز 25درصد در یک سنگر و برای دفاع از یک آرمان جانم را به خطر انداختم. لیکن بنده را از کلیه امتیازات فوق محروم  و باید حسرت 25درصد را بخورم؟!

آیا هدف قانونگذار تجلیل از ایثار و ایثارگر بود یا ایجاد رانت برای یک عده و باقی گذاشتن حسرت برای بقیه جانبازان؟

مگر قرار نبود که امتیازات جانبازان زیر25درصد و بالای 25درصد در برنامه هفتم توسعه یکسان شود تا حداقل بعد از مرگم خانواده ام از این امتیازات بهره مند شوند؟

عمرمان به سر رسید و هنوز امتیازم با جانباز 25درصد یکی نشد. بماند به یادگار برای فاش نیوز و نمایندگان مجلس و مسئولین بنیاد شهید.