تاریخ : 1392,شنبه 03 اسفند12:40
کد خبر : 25644 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما

شهرداری انارکرمان اسم شهیدوازکوچه برمیداره!محسن سلیمانی- من فرزندشهیدسلیمانی از شهرستان انار استان کرمان هستم.

وقتی بابام شهید شد اسم کوچه روگذاشتند کوچه شهیدسلیمانی.

بعد از سی سال شهرداری آمده تابلو زده اسم کوچه رو گذاشته شبستان 9 !

آیا این ناجوانمردها نیستند که اسم شهید و هویت شهید رو کم رنگ می کنند ؟!

خدا پشت و پناهتون