تاریخ : 1394,دوشنبه 07 دي13:45
کد خبر : 40767 - سرویس خبری : اخبار


داغ یاران تقدیم به اولین شهید مدافع حرم هشترود

متن این مثنوی بدین شرح است:
گرد تا گردِ حرم بگرفته ماه – لشکری سویِ دمشق اُفتاده راه
ماه می‌آید عَلَم بَردوش را – دل ملک را بُرده غارت هوش را
باز بَرگِردِ حرم غوغا شده  – کربلایِ عاشقی برپاشده
شب کشیده لشکرِ کین بر سَحَر –  مستِ مینایِ علمداری قمر
مانده تنها در میان بانویِ عشق  –  بویِ زهرا می‌دهد آهِ دمشق
می فتد با رو زمین ماهی دگر – می‌زند شب نیزه بر پُشتِ قمر
جویِ خون جاری‌شده گِردِ حرم   –  بر زمین افتاده دستانِ قلم
از میانِ مقتل عباس‌ها  –  می‌تَراوَد عطر و بویِ یاس‌ها
بار دیگر غصۀِ دست و علم – میفتد از پا قمر گردِ حرم
می‌رود بر نیزه رأس آفتاب –   بر دلِ ساقی نشانِ داغ آب
از سَحَر سَر می‌بُرَد ضحاکِ شب-  می‌چکد خون از تنِ چاکِ حلب
کربلایی گشته برپا در دمشق – سر به روی نیزه از مردانِ عشق
عشقِ زینب آتشی افروخته – هستی پروانه‌ها را سوخته
زینبیه کعبه‌ای آورده هَست  –  عِطرِ زینب جانِ عاشق کرده مست
از قمر رویان سپاهِ شور وشِین  – با نوایِ یا لثارات الحسین
کربلایی کرده پا اندر دمشق  – عاشقانه داده سر بر نَطعِ عشق
جان‌به‌کف بنهاده‌ها گردِ حرم –   بیرقِ عباسِ حیدر را علم
یک‌به‌یک جان بهر زینب می‌دهند  –  داغِ یاران بر دل ما می‌نهند
باز از زین بر زمین افتاد عشق –   تشنه‌لب در کربلا جان داد عشق
ای مدافع‌ها حرم را یادتان   –  رحمت ان شیری که مادر دادتان
غرقه در خون عاشقان سرو قَد  –  یادتان جاوید و مانا تا ابد
راهتان پر رهرو ای مردان نور  –   وعدۀِ ما با شما صبح  ظهور
به امید ظهور حضرت یار …
ششم دی‌ماه ۱۳۹۴ منصور نظری