تاریخ : 1394,سه شنبه 06 بهمن14:42
کد خبر : 41942 - سرویس خبری : اخبار

ماده ی 51 فوق العاده ی ایثارگری


ماده ی 51 فوق العاده ی ایثارگری

درقانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اصل ماده ی 51 فوق العاده ایثارگری مقرر می دارد کلیه دستگاه های مشمول این قانون موظفند به شهدا و جانبازان 25 درصد و بالاتر و آزادگان شاغل مبلغی معادل 25 درصد حداقل...

جانباز شیرازی - در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اصل ماده ی 51 فوق العاده ایثارگری مقرر می دارد کلیه دستگاه های مشمول این قانون موظفند به شهدا و جانبازان25  درصد و بالاتر و آزادگان شاغل مبلغی معادل 25درصد حداقل حقوق کارکنان را که هر سال توسط دولت تعیین می شود به عنوان فوق العاده ایثارگری به طور ماهانه پرداخت نماید.

کمیسیون محترم اصل نود مجلس شورای اسلامی     

سلام علیکم:                                                                                                               

موضوع شکوائیه: اصلاح تبصره دو ماده 51فوق العاده ایثارگری به جهت ایثارگران حالت اشتغال طبق ماده 39 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران؛                                        

درقانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اصل ماده ی 51 فوق العاده ایثارگری مقرر می دارد کلیه دستگاه های مشمول این قانون موظفند به شهدا و جانبازان 25درصد و بالاتر و آزادگان شاغل مبلغی معادل 25درصد حداقل حقوق کارکنان را که هر سال توسط دولت تعیین می شود به عنوان فوق العاده ایثارگری به طور ماهانه پرداخت نماید.

با اینکه به موجب تبصره یک این ماده حتی افرادی که در استخدام دولت نیستند مبلغ یاد شده توسط بنیاد تأمین و پرداخت می گردد. متاسفانه تبصره دوی ماده ی مذکور اظهار می دارد این فوق العاده ایثارگری به جانبازان و آزادگان از کار افتاده کلی که از حقوق حالت اشتغال مطابق مواد39 برخوردار گردیده اند تعلق نخواهد گرفت.

درتبصره دوی ماده 51 فوق العاده ایثارگری کاملا" این نقص مشاهده می گردد که تبصره دوی ماده 51 فوق العاده ایثارگری فاقد کارشناسی لازم وباعث ظلمی آشکار، بی عدالتی و ایجاد دوگانگی و سردرگمی بین جامعه ایثارگران می باشد.

سوال: آیا ایثارگران از کارافتاده کلی ایثارگر محسوب نمی گردند؟ عنوان فوق العاده ایثار یا همان ماده ی 51 فوق العاده ی ایثارگری درقانون خدمات رسانی به ایثارگران، فوق العاده ایثارگری تعریف شده است. پس یقینا" می توان گفت این حق با منشآ ایثارگری لحاظ شده. مسلمآ این فوق العاده ایثارگری بابت کارانه، اضافه کاری، سختی کار نمی باشد که بتوان ایثارگر حالت اشتغال طبق ماده ی 39 را از آن محروم کرد.

مضافا" در تعریف حالت اشتغال گفته شده مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده کلی، آزاده ی ازکار افتاده کلی ومفقود الاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در دستگاه موضوع ماده یک قانون حقوق وظیفه از کار افتاده ی کلی و  وظیفه ی عائله تحت تکفل جانبازان و... مصوب 1361/11/25 مجلس شورای اسلامی و نیروهای مسلح آمده: با پیش بینی پست ها ومشاغل سازمانی بانام در تشکیلات مربوط همطراز با مشاغل قبلی آنان  به منزله ی مستخدم شاغل تلقی و تابع مقررات نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بوده و از لحاظ پرداخت حقوق یا اجرت و فوق العاده شغل، مزایای شغل یا مزایای مستمر و همچنین افزایش سنواتی وارتقاء گروه وسایر عناوین مشابه همانند مستخدمین شاغل، با دو گروه بالاتر و یا عناوین مشابه توسط دستگاه های ذیربط با آنان رفتار خواهد شد.

 مسلما" ایثارگران ماده 39 یا همان جانبازان و ایثارگران حالت اشتغال، حداقل نصف یا بیشتر عمر خود را صرف خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نموده و چند سال است که با توجه به مشکلات ناشی از صدمات جسمی روحی وروانی، آن هم با تائید کمیسیون های مختلف پزشکی، حالت اشتغال شده اند. با توجه به مستمر و دائمی بودن فوق العاده ایثارگری ماده 51 جانبازان حالت اشتغال، طبق ماده 39 هم در زمان حال هم در زمان بازنشستگی  و هم تا پایان عمر از این حق که با منشأ ایثارگری لحاظ شده محروم خواهند ماند.

 باتوجه به اینکه جانبازان بسیجی حالت اشتغال طبق ماده 39  از خدمت سربازی معافند، درعین حال از نظر حقوق و مزایا شاغل فرض شده اند تا دغدغه ی کم شدن حقوق و مزایا را نسبت به دیگر ایثارگران شاغل نداشته باشند. حتی طبق قانون واجد مرخصی سالیانه شناخته شده اند. ضمنا" همانطور که اصلاح تبصره دو ی ماده ی 39 قانون خدمات رسانی به ایثارگران درمورخ 3مهر1392 به تصویب مجلس محترم قرار و در مورخ 10مهر 1392 به تائید شورای محترم نگهبان رسید و در مورخ 1 آبان 1392 ازسوی ریاست محترم جمهور لازم الاجرا گردید و به ثمر رسیدنش باعث خشنودی و مطالبه قانونی جمعی از ایثارگران جامع الشرایط اصلاح قانون مذکور گردید.

 حالا جمعی دیگر از ایثارگران حالت اشتغال طبق ماده ی 39 خواستار اصلاح تبصره ی دو ی ماده 51فوق العاده ایثارگری درجهت انجام مطالبات قانونی و حقی که از جانبازان حالت اشتغال، طبق ماده ی 39 ضایع شده، طبق ادله ی موجود که در قوانین مرتبط به شرح آمده و حقیقتی انکار ناپذیر که عموم ایثارگران حالت اشتغال طبق ماده ی 39 در شرایط سخت جسمی و روحی معیشتی و مالی وحتی پایانی عمر قرار داشته و درخواست رسیدگی وبه سرانجام رسیدن اصلاح تبصره مذکور را دارند.

باشد که کسانی که در جهت اعاده حق و مطالبات قانونی جامعه ایثارگران قدم بر می دارند در پناه امن پروردگار قرار گرفته ودعای خیر ایثارگران را به عنوان پشتوانه معنوی به همراه خواهند داشت.       

  من ا... توفیق                                                                                                          

کارمند حالت اشتغال دانشگاه علوم پزشکی شیراز


کد خبرنگار : 20