تاریخ : 1395,چهارشنبه 01 ارديبهشت12:42
کد خبر : 44532 - سرویس خبری : کارشناس حقوقی

قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان

قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان

.

1- یکی از دلایل اصلی در طرح استفساریه تبصره (3) ماده (9) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان که به امضاء 37 نفراز نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسیده است. "سلیقه ای عمل کردن "دولت در خصوص قانون و یا "با تعبیر خود عمل نمودن" دستگاه‌های اجرایی بوده است. استحضار دارند که در متن توجیهی طرح تفسیر قید شده بود «موارد ذیل تصریح نشده است: 1.سطح ونوع شغل پست های سازمانی همطراز، 2.حفظ سابقه مدیریتی و جلوگیری از تنزل شغلی، 3.تکلیف همطرازی مشاغل مدیران پس از خاتمه مدیریت» (بند 1 دادخواست).

 فلذا اگر در اصل قانون تصریح کامل وجود داشت قطعاً نیاز به استفساریه نبود. لذا اعلام این مطلب توسط دستگاه های اجرایی به خصوص سازمان مدیریت که بر مبنای نامه مورد شکایت اعلام می دارند که استفساریه نمی‌تواند دایره شمول حکم قانون اصلی را نقض کند مطلبی غیر کارشناسی است و قطعا" تائید می فرمایند که اگر جانبازی در پست مدیریتی ( اعم از پایه، میانی، عالی) و سایر عناوین شغلی بالاتر از شرایط احرازشغلی وی باشد می بایست به جهت عدم تنزل وی پست ستاره‌دار همتراز برای وی ایجاد نمود و طبق قانون تفسیر این مهم از ابتدا هدف قانون گذار بوده است ولیکن تصریح نشده بود که با این قانون تصریح شد.

2- در موضوع استفساریه آمده است چنانچه جانباز در پست مدیریتی یا سایر عناوین شغلی که بالاتر ازشرایط احراز شغلی وی باشد خدمت نموده آیا ایجاد پست همتراز باید همسطح همان پست شغلی قبلی وی باشد؟ پس نگاه قانون گذار به کارمندان جانبازی است که در حال حاضر شاغل می باشند و از طرفی در تبصره 3 ماده 9 قانون مزبور به سه گروه اشاره نموده است.

"جانبازانی که توانایی انجام کار تمام وقت را ندارند یا به خدمت اعاده و یا به استخدام پذیرفته می‌شوند."
الف )در خصوص جانبازانی که به استخدام پذیرفته می‌شوند :
آیا امکان پذیر است که استفساریه در خصوص افرادی باشد که تازه استخدام می‌شوند ولی قبلا در پست بالاتری خدمت نموده اند لذا عقلا و منطقا استفساریه درباره این افراد مسموع نیست.

ب ) در خصوص جانبازانی که اعاده به خدمت می شوند:
 همانطور که قبلا نیز اشاره شد نگاه قانون گذار به کارمندان جانبازی می باشد که در حال حاضر شاغل می‌باشند و برابر بند 2 (دلایل توجیهی طرح ) (تصویر پیوست ) در صدد"حفظ سابقه مدیریتی وجلوگیری از تنزل شغلی" کارمندان جانبازی می باشد که در دولت دهم خدمت نموده اند. لذا جانبازانی که اعاده به خدمت می شوند و یا خواهند شد در حال حاضر شاغل نمی‌باشند تا در اصل استفساریه قرار بگیرند پس منطقا" این افراد نیز دراصل استفساریه قرار ندارند. همچنین اعاده به خدمت با توجه به ماده 4 قانون تسهیلات ...دایره شمول بسیار کمی دارد و شامل افرادی نمی شود که بر اساس قانون تخلفات از خدمت بر کنار شده اند.

 ج) جانبازی که توانایی انجام کار تمام وقت را ندارند:

این گروه نیز با توجه به اینکه حدود 36 سال از آغاز جنگ تحمیلی می گذرد اگر چنانچه توانایی انجام کار را نداشته اند با توجه به قانون حالت اشتغال به صورت حالت اشتغال بوده و یا می شوند و یا اینکه با توجه به قانون اعطا سنوات ارفاقی جانبازان بازنشسته شده یا می‌شوند و نگرانی خاصی در دستگاه‌های اجرایی برای ایشان وجود ندارد که نیاز به قانون استفساریه باشد. فلذا قطعا تائید می فرمایند که استفساریه مزبور با توجه به اصل 7 سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص ایثارگران و با توجه به اینکه در اصل سئوال نیز واژه "جانباز " قید گردیده است درصدد حفظ شان و مقام و جایگاه اداری کلیه جانبازان شاغل میهن اسلامی بوده است.

 اساسا" در جوابیه استفساریه از واژه جدید "ستاره دار همتراز " استفاده شده است و در اصل قانون (تبصره 3ماده 9) از واژه "همتراز جانباز" استفاده شده است قطعا این بدان معنی بوده است که دستگاه‌های اجرایی دارای محدودیت تشکیلاتی بتوانند از این تسهیلات ویژه استفاده نمایند و پست ستاره‌ دار همتراز یعنی پست جدیدی که با علامت اختصاری (*) مشخص می‌شود را به مجموع پست‌های خود اضافه نمایند و برای کلیه جانبازانی که در پست‌های مدیریتی و سایر عناوین شغلی بالاتر خدمت نموده‌اند فارغ از محدودیت‌های تشکیلاتی و به جهت حفظ شان این عزیزان پست ستاره‌دار همتراز ایجاد نمایند.


کد خبرنگار : 20