تاریخ : 1395,چهارشنبه 02 تير19:52
کد خبر : 46822 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما


گله رهبر از بی بند وباری در هنر

م.ر.ک.جانباز- سلام بر اصحاب انسانیت, سلام بر وطن پرستان صالح, سلام بر شجاعان

 
ملک زاده‌ای ز اسب ادهم فتاد
به گردن درش مهره برهم فتاد
چو پیلش فرو رفت گردن به تن
نگشتی سرش تا نگشتی بدن
پزشکان بماندند حیران در این
مگر فیلسوفی ز یونان زمین
سرش باز پیچید و رگ راست شد
وگر وی نبودی ز من خواست شد
دگر نوبت آمد به نزدیک شاه
به عین عنایت نکردش نگاه
خردمند را سر فرو شد به شرم
شنیدم که می‌رفت و می‌گفت نرم
اگر دی نپیچیدمی گردنش
نپیچیدی امروز روی از منش
فرستاد تخمی به دست رهی
که باید که بر عود سوزش نهی
ملک را یکی عطسه آمد ز دود
سر و گردنش همچنان شد که بود
به عذر از پی مرد بشتافتند
بجستند بسیار و کم یافتند
مکن، گردن از شکر منعم مپیچ
که روز پسین سر بر آری به هیچ
شنیدم که پیری پسر را به خشم
ملامت همی کرد کای شوخ چشم
تو را تیشه دادم که هیزم شکن
نگفتم که دیوار مسجد بکن
زبان آمد از بهر شکر و سپاش
به غیبت نگرداندش حق شناس
گذرگاه قرآن و پندست گوش
به بهتان و باطل شنیدن مکوش
دو چشم از پی صنع باری نکوست
ز عیب برادر فرو گیر و دوست

حضرت آقا امسال بسیار در مورد انقلابی بودن و رعایت حقوق مردم و جلو گیری از فساد فرمایشات گوهر باری داشتند که صالحین راه ولایت درک مطلب کرده و در دستور کار خود قرار دادند .
چند شب پیش حضرت آقا در جمع ادبا و شاعران از ولنگاری هنرپیشگان و افرادی که از خط و خطوط اسلامیت به صورت علنی به سمت غرب در حال سر سره بازی هستند انتقاد کردند .
ایثارگران این اصحاب صالح ولایت سالهای درازی ست که در زیر بی توجهی مدیران ناکارآمد و قوانین مصوب همین مدیران با سعه صدر و اصل رعایت دیپلماسی گفتگو اعتراض خود را نسبت به اینچنین موضوعاتی اعلام داشته اند .
در کشور خون و ایثار که ارضیت و معنویت آن تماما" متعلق به خانواده شهدا و ایثارگران است تازه به دوران رسیده ها چگونه به خود جرات می دهند به نام و اعتبار حساب بانکیشان ارج قرب این عزیزان را بشکنند. چه کسی مسؤل عصیان ناکسین بر علیه وارثان اصلی این خاک و آب است ؟
مجریان تلویزیونی , هنر پیشگان و خوانندگان معلوم الحال, مطربان قرتی مسلک, فوتبالیست های پر مدعا با قرار دادهای میلیاردیشان , مر فهین بی درد ویلا نشین , راکبان خودروهای چند صد میلیونی, و مدیران نالایق در همه سطوح کشور گویا یادشان رفته نجات دهند جان و مال و خصوصا ناموسشان همین بزرگ مردان بی ادعای ایثارگر بوده اند.
شمایان حیا را خورده اید و شرف را قی کرده اید ؟
شما یان اصول و مبانی ایرانی بودن را فدای پولدار شدن و پولدار بودن کرده اید ؟
شمایان نمک و نمکدان را یکجا بلعیده اید و یادتان رفت انصافا مدیون خانواده شهدا هستید ؟
برای هر تنفس شرم آور شما قطعه ای  از بدن عزیزی در دل خاک مرزهای ایران زمین آرمیده است .
گوردلان و گور اندیشان غربزده و غرب پرست  عزت و شرافت و غیرت را در بازار مکاره داعشایان چوب حراج زده اند. والسلام .

 


کد خبرنگار : 20