تاریخ : 1395,چهارشنبه 28 مهر20:06
کد خبر : 49999 - سرویس خبری : پرسش و پاسخ حقوقی


اولین استفاده از سهمیه

پری- من برادرم بدون سهمیه دانشگاه تهران ژنتیک قبول شده...تا حالا یک بار از سهمیه استفاده نکرده...

پدر من حتی پیگیر نبوده خیلی شبها تا صبح بیداره. ریه هاش شیمیایی ان. پرده گوشش پاره شده و کلی ترکش تو بدنشه. سرشو عمل کرده و هزار بلای دیگه.

اما انقد زشت میدونن که بچه هایی که 12 .13 ساله 8 سال جنگیدن که هیچکس نمیدونه پدر من جنگ رو دیده باشه.

سوالی که من داشتم اینه که اگر کسی ازدواج کنه، میتونه برای اولین بار از سهمیه استفاده کنه؟!


کد خبرنگار : 20