تاریخ : 1395,پنجشنبه 27 آبان13:07
کد خبر : 50547 - سرویس خبری : شعر

سفر دل، چقدر می چسبد!

سفر دل، چقدر می چسبد!

سروده ای تقدیم به ساحت مقدس حضرت سیدالشهداء (ع) ... و تقدیم به قدم های مطهرشده و پاک مسافران کربلا در اربعین که پای پیاده و دل در دست، به سوی آن سرزمین پر از عشق و شور می شتابند..

شهید گمنام

فاش نیوز- سروده ای تقدیم به ساحت مقدس و دریای بیکران رحمت و عشق الهی، حضرت سیدالشهداء (ع) ... و تقدیم به قدم های مطهرشده و پاک مسافران کربلا در اربعین که پای پیاده و دل در دست، به سوی آن سرزمین پر از عشق و شور می شتابند...

بارالها سفر دل، چقدر می چسبد

کربلا، مقصد و منزل، چقدر می چسبد

دور از آن حس بد و تلخ بلاتکلیفی

دو قدم مانده به ساحل، چقدر می چسبد

اربعین، پای پیاده، دل بیتاب حرم

تپش یک دل بیدل، چقدر می چسبد

کربلا جای دل خسته ز دار دنیاست

راه هر عاشق و عاقل، چقدر می چسبد

سالها فاصله بین من و کوی ارباب

طی این بُعد فواصل، چقدر می چسبد

خستگی، پای پیاده، ورم و زخم و عطش

نیست اینها همه مشکل، چقدر می چسبد

سجده بر خاک شفاخانه بین الحرمین

می شود توبه کامل، چقدر می چسبد

دل من عاشق و سرگشته رویت، آقا!

یک نظر بر رخ این دل، چقدر می چسبد

 

 شعر از شهید گمنام


کد خبرنگار : 20