تاریخ : 1395,شنبه 11 دي12:50
کد خبر : 51237 - سرویس خبری : کارشناس حقوقی


فقط وام احداث

علی دوستی- جناب آقای مجتهد!

 باعرض ادب بنده درسال ۷ه مبلغ یک و نیم میلیون وام احداث گرفتم. در استان زنجان وبعد ۶سال تسویه نمودم. حالا از سال 89 پیگیر یک آپارتمان کوچکی بودم.

 اردیبهشت ۹۵ به حوای وام ایثارگران معامله نمودم ومراجعه نمودم. بنیاد فرمودند بخشنامه امسال تغییر کرده. شما میتوانید وام احداث بگیرید. دیگرهیچ!

 اگر زمین داشتم بازم با هفتاد میلیون نمی توانستم مسکن بسازم. یعنی محترمانه می گوید وام نمی دهیم آقای مجتهد!!!


کد خبرنگار : 20