تاریخ : 1395,شنبه 11 دي19:01
کد خبر : 51250 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما


تلویزیون، یک دانشگاه عمومی

جانباز اعصاب- امام راحل فرمودند تلویزیون یک دانشگاه عمومی است. کانال های مختلف برنامه های گوناگون پخش می کنند, زیرنویس و درخواستی, آشپزی تبلیغات تجاری, جایزه و... ورزشی که خوب و پسندیده و مردم شمول هم هست اما در زمینه جانبازان و ایثارگران توقع بیشتر است.

 روحیه ایثارگران حساس و شکننده است و غالبا" سالمند و بیمار, با دردها و مشکلات نهان و عیان فراوان, فاش نیوز محترم افتخار (در حد آنلاین ) ناشر و منعکس کننده مسایل گوناگون ایثارگران را خدا پسندانه عهده داراست.

جای کانال مجزا حتی محدود که جانبازان بتوانند مستقیم مشکلاتشان را مطرح نمایند خالی و قابل انتظار است.

باور بفرمایید با تمام مشکلات و سختی های شخصی وقتی مواردی در سایت از دوستان می خوانم گریه ام می گیرد.


کد خبرنگار : 20