تاریخ : 1395,سه شنبه 14 دي19:00
کد خبر : 51317 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


شکاف خدمات رسانی

مهدی- نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
امروز که سال ها از حماسه 8 سال دفاع مقدس می گذرد، معضل درصد و طبقه بندی و ایجاد شکاف خدمت رسانی برای دلاوران بی ادعای آن دوران قریب به اتفاق رزمندگان و جانبازان زیر 25 درصد فراموش و یا نادیده گرفته شده اند آن‌هایی که هشت سال با افتخار جنگیدند، امروز در غبار زمان و سختی‌های زندگی نباید فراموش شوند.

 ما از نمایندگان محترم مجلس درخواست داریم در تصویب قوانین مربوط به ایثارگران ازجمله بار مالی دارد استفاده نفرمایید چون رزمندگان جانشان را در اولویت قرار دادند و اگر رزمندگان بار جانی را اولویت قرارنمی دادند چه اتفاق می افتاد؟

 ما از نمایندگان محترم مجلس در تصویب قوانین امور ایثارگران در برنامه ششم به صورت جامع و کلی خواستار ارتقای سطح خدمات به کلیه جانبازان و رزمندگان هستیم و به صورت موردی بندهای ذیل را جهت تصویب در برنامه ششم پیشنهاد می دهیم.

1- درفصل دوم ـ مسکن ماده۳ـ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پیشنهاد می شود جانبازان زیر 25 درصد هم به ماده فوق و تبصره های آن اضافه شود.
2-اصلاح تبصره 2 ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تسری استخدام یکی از فرزندان جانبازان زیر 25 درصد در زمان بازنشستگی جانباز .
3- اصلاح تبصره 1 ماده 24 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و بهره مندی همسران شاغل کلیه جانبازان از سنوات ارفاقی (پیشنهاد می شود همسران شاغل جانبازان زیر پنجاه درصداضافه شود و تبصره 1ماده 24 حذف گردد).
4- اصلاح ماده 29 و32قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و بهره مندی کلیه جانبازان و رزمندگان از تسهیلات اشتغال و کار آفرینی.
5- اصلاح ماده 51 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و بهره مندی کلیه جانبازان و رزمندگان شاغل و بازنشسته از فوق العاده ایثارگری با توجه به درصد و مدت جبهه.
6- اصلاح ماده 62 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تسری آن به جانبازان زیر 25 درصد و فرزندان آنها ( جابجایی رشته و محل تحصیل در دانشگاه ).
7 - معافیت مالیاتی کلیه جانبازان و ایثارگران در مشاغل آزاد.

پیشنهادهایی به گزارش کمیسیون تلفیق در بخش امور ایثارگران (مواد 101تا 106)  
1- مدت جبهه رزمندگان به جای 6 ماه 3 ماه در نظر گرفته شود ( مثل ماده 103 بند 1 و 7 و ماده 104 و...)چون اعزام ها سه ماهه بود و خیلی ها در آن سه ماه در عملیات ها شرکت کرده و مجروح شدند و دیگر نتوانستند اعزام شوند
2-  پیشنهاد می شود در ماده 103 بند 4  "فرزندان جانبازان 70 درصد "حذف و فرزندان کلیه جانبازان نوشته شود
3-  پیشنهاد می شود در ماده 105 بند  2 "فرزندان جانبازان 25 درصد وبالاتر" حذف و فرزندان کلیه جانبازان نوشته شود
4-  پیشنهاد می شود در ماده 105 بند 3 جانبازان 15 درصد حذف و کلیه جانبازان نوشته شود و "فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر " حذف و فرزندان کلیه جانبازان نوشته شود.
5- در ماده 105 بند 6 در مورد معافیت فرزندان ایثارگران از انجام خدمت وظیفه عمومی مطابق مصوبه مورخه 28/2/95 مجلس شورای اسلامی و مفاد نامه 64756/32 مورخه 25/8/95 مجلس شورای اسلامی نوشته شود و شورای محترم نگهبان نیز اشکالی نگرفته است.

از اقداماتی که در این مورد مبذول می فرمایید کمال تشکر را داریم.

 


کد خبرنگار : 20