تاریخ : 1395,دوشنبه 20 دي16:44
کد خبر : 51409 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


جانبازان هم رزمنده بودند!

جانباز- محرومیت جانبازان از حق رزمندگی

 به قسمتی از انتهای طرح 42ماده ای برنامه توسعه ششم توجه فرمائید:
«کلیه رزمندگان در ازاء هر ماه حضور در جبهه یک درصد جانبازی و حداکثر تا 30درصد تعلق می گیرد. در مورد جانبازان این درصد قابل جمع با درصد جانبازی آنان نبوده و عدد بالاتر درصد جانبازی آنان می باشد.»
متن فوق خیلی جالبه؟!!!
آن را دوباره بخوانید تا به جالب بودن آن بیشتر پی ببرید....!!!
نماینده ی محترم:
به ازای هرماه خدمت در جبهه یک درصد کار خوب و پسندیده ای است و حق رزمندگان عزیز...
ولی آیا فکر کردین این چند خط چه مشکلاتی را به بار می آورد؟؟!!
1- مگر جانبازان رزمنده نبوده اند؟
2- درصدی که جانباز دارد مال مجروحیت و درصد صدمات وارده به جسم و روح جانباز است. درحالی که این درصدی که قرار است به رزمندگان بدین به خاطر حضور درجبهه است!! و جانباز هم همان رزمنده ای است که در جبهه مجروح شد و درد مجروحیت و صدمات ناسی از آن را تا آخر عمر باخود دارد.
برادر نماینده ام: مگر جانباز در بستر نرم خانه جانباز شده؟؟؟
3- بغیر ازمواردی که ناشی از بمباران شهرها و روستاها بوده بقیه جانبازان درجبهه ودرعملیات مجروح وبه درجه جانبازی نائل شدن.وشما که برای حضوردرجبهه حقی قائل شدین چرا و به چه دلیل جانبازان را محروم کردین؟

4- این درصدی که قرار است به رزمندگان داده شود خیلی خوب است و حق آنان است ومی تواند تفاوتی برای ارائه خدمت بیشتر به جانبازان جبهه ای وغیر جبهه ای باشد.البته به شرط آنکه برای جانبازان رزمنده هم درصدی درنظر گرفته شود.
5- والله فرق است بین آنکه درشب تاریک به دل دشمن زده و با رشادت و ایثارگری بر دشمن تاخته و شهید یا مجروح شده با آنکه در اثر بمباران در مناطق شهری شهید یا مجروح شده است.
6- اگر به جانبازان رزمنده هم بابت رزمنده گیشان درصدی داده شود این قشر زحمت کش با جانبازان غیر رزمنده تفکیک وتا حدودی به دریافت حق خودشان نزدیکتر می شوند.
7- مگر دادن تسهیلات به هر شکل به رزمندگان فقط با دادن جانبازی ممکن است؟؟!! قانون گذار محترم:به جای دادن درصدمی شود ماه های خدمت در جبهه ی رزمندگان را ملاک قرار داد و ...

8- مطمئن باشید در صورت تصویب این قسمت (دادن درصد به ازای هرماه خدمت در جبهه) مشکلات فراوانی را به دنبال خواهد داشت. چرا که باعث حق کشی در حق جانبازان شده ومثل جانبازان که در حصاردرصدگرفتار شده اند رزمندگان را نیز گرفتار می کنید.
بهترین گزینه برای هرنوع تسهیلات به رزمندگان ملاک رزمندگی وماه های حضور آنان در جبهه و البته با گرد کردن ماه های حضور و ارفاق چندین ماه به هرگروه است.
8- اگر ملاک را همین شکل که در قانون آمده بگذاریم پس بهتر است قانون را اینگونه بنویسیم تا حق جانبازان هم ضایع نشود:

 « برای هرماه حضورجانبازان در جبهه به ازای هرماه یک درصد وتا سقف 50درصد درصورت تجمیع با درصد جانبازی و برای خدمت غیرداوطلبانه درجبهه برای هرماه نیم درصد تا سقف 25 درصد و درصورت تجمیع با درصدجانبازی تا سقف 50درصد»
این کار حداقل حقی است که برای جانبازان در نظر گرفته شود.

 پس خواهش می کنیم تا دیر نشده آن را اصلاح نمائید و یا لااقل با جناب مجتهد که درامور ایثارگران بسیار خبره هستند تبادل نظر گردد.اجرتان با خدای بزرگ ان شاالله.