تاریخ : 1395,سه شنبه 21 دي13:32
کد خبر : 51423 - سرویس خبری : کارشناس حقوقی


درباره آزمون وکالت می پرسم

منصور- آیا آزمون وکالت برای ایثارگرانی که سن آن ها 52 سال است قابل انجام هست? و در آزمون میتوانند شرکت کنند?

کلا" شرکت در آزمون وکالت برای رزمندگان و ایثارگران شرایط سنی دارد یا خیر?

با تشکر


کد خبرنگار : 20