تاریخ : 1395,سه شنبه 21 دي13:43
کد خبر : 51424 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما


اگر ما همدیگر را درک نکنیم، از غیر چه انتظار؟!

ع ق- دوستان به کجا چنین شتابان؟ مگر ما دیروز در یک سنگر نبودیم؟ کجارفته آن همه ایثار و گذشت؟

 دوستان! ما باید طالب حق و حقوق خودمان باشیم و دولت و مجلس و بنیادبرحسب مدت حضور درخط مقدم و اسارت و مجروحیت امتیازبندی کنند و بین رزمنده خط مقدم باچندین کیلومتر پشت خط ورزمنده محروح که اسیر شده و... باید تفاوت داشته باشد و بر حسب امتیازات هر رزمنده از امکانات برحسب امتیازی که دارد استفاده کند.

 چرا ما به جای گرفتن حق خودمان دیگران رامثال می زنیم؟ دوستان برای مثال آزاده 8ساله وجانباز 55درصدکه نه ازدرس نه ازخدمت نه از سهمیه دانشگاه بخاطر نداشتن فرزند استفاده نکرده، مگر این نظام برای او چه کرده؟ چرا جانباز زیر25درصد،بالای 25 را و25 درصد بالای 50 و ... همدیگر را متهم به استفاده فلان امتیازمی کنیم؟!

 بخدا بنده فقط از دو برابرشدن سنوات اسارت و معاف بودن مالیات و وام 18میلیون تومانی استفاده کردم. الان 52مترآپارتمان درطبقه 4 بدون آسانسوردرجنوب تهران دارم. آن هم کارمندبانک بودم. زیاد هست؟

 اگرمن ازسال 61تاسال 84 که از بانک باپست رئیس شعبه بازنشسته شدم، فقط یک کارگرساده بامدرک فوق دیپلم طی این سالهانمی توانستم تهیه کنم؟ واقعا فکرمی کنیدبرای بالای 25یا50 یا70درصدچکارکردند؟ فقط درحدحرف وشعار.

 الان من وشماکه همدیگر را باورنکنیم، ازمردم عادی جامعه چه انتظاری میتوان داشت؟! دوستان! به جای نوشتن اینکه چرابه فلان درصد یا شهدا یا آزادگان فلان چیز راداده اند، بهترنیست هم فکری کنیم؟ همدلی کنیم، کمک کنیم، تا همه رزمندگان به حق و حقوقشان برسند.

آزاده وجانبازه بسیجی


کد خبرنگار : 20