تاریخ : 1395,چهارشنبه 22 دي13:19
کد خبر : 51442 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


اجحاف درحق وکلای ایثارگر!

ایرج رحمانیان ۶۵ %- شرایط سنی ۴۰ سال برای آنهایی که در تهران زندگی می کنند و ۵۰ سال برای کلیه شهرهای ایران در نظر گرفته شده است از طرفی ماده ۳ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری کانون وکلا را ملزم به پذیرش ۳۰ درصد از کارآموزان از بین آن دسته از ایثارگرانی که بیشترین نمره را در بین خود اخذ کرده دانسته ولی کانون وکلا می گوید چون اسم کانون در بند الف ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران آمده پس ما هم همچون دیگر دستگاه های دولتی موظفیم طبق ماده ۷۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران شرایط کسب ۷۰ درصد نمره آخرین فرد سهمیه آزاد را قبول کنیم.

 از طرفی قانون اصلاح قانون اخذ پروانه وکالت که در سال ۸۸ تصویب شده و قانون موخر میباشد، بر اجرای ماده ۳ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تاکید کرده است که عمل نکردن به آن از طرف کانون که خود را حامیان اجرای صحیح قانون می دانند، باز تخلفی آشکار است که کانون رعایت نمی کند زیرا قانون جامع قانونی کلی و قانون کانون قانونی اخص میباشد.


کد خبرنگار : 20