تاریخ : 1395,چهارشنبه 22 دي18:08
کد خبر : 51464 - سرویس خبری : فضای مجازی


دفترچه گناه

دفترچه گناهان یک شهید ۱۶ ساله

در تفحص شهدا، دفترچه یک شهید 16 ساله که گناهان هر روزش را می نوشت پیدا شد...

گناهان یک هفته او اینها بود :