تاریخ : 1395,یکشنبه 15 اسفند18:53
کد خبر : 52271 - سرویس خبری : کاریابی


پول کتاب بچه هام رو ندارم!

بنده جانباز 25 درصد می باشم. فرزندانم هر دو لیسانس و فوق لیسانس میباشند و بیکار هستند و بنده پولی جهت تهیه کتاب های درسی و رفت و آمد آنها را ندارم و مشکل استخدام داریم و حقوق بنده خیلی پایین میباشد.


کد خبرنگار : 20