تاریخ : 1395,چهارشنبه 18 اسفند15:33
کد خبر : 52303 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


جوانان نماد قدرت و پیشرفت جامعه

با اهدا سلام وعرض ادب خدمت دوستان وهمرزمان عزیزم آنچه باعث عزت وسربلندی کشوری میشود جدا از منابع ومعادن وثروت های خدادادی کشور وصنعت وکشاورزی و....جوانان ونیروهای انسانی یک جامعه است. هرچه قدر در ارتقای تخصص وتعهد این بخش از جامعه کار شود وتوانائی های بالقوه آنها،بالفعل شود به همان اندازه کیفیت کار واهداف آن موفقتر میشوند.

معلم جانباز

معلم جانباز - با اهدا سلام وعرض ادب خدمت دوستان وهمرزمان عزیزم آنچه باعث عزت وسربلندی کشوری میشود جدا از منابع ومعادن وثروت های خدادادی کشور وصنعت وکشاورزی و....جوانان ونیروهای انسانی یک جامعه است. هرچه قدر در ارتقای تخصص وتعهد این بخش از جامعه کار شود وتوانائی های بالقوه آنها،بالفعل شود به همان اندازه کیفیت کار واهداف آن موفقتر میشوند.

جوانان یک کشور نماد قدرت وپیشرفت وبالندگی جامعه خود هستند. اگر دولتها در مکانیسم هدایت تحصیلات ونیازهای جامعه وتوانائی های فردی افراد برنامه وکار تخصصی انجام دهند در آینده با نیروهای آماده مواحهه میشوند که به درد بخور و حلّال مشکلات کشور میتوانند باشند. این آموزشها ومهارتهای مورد نیاز جامعه از دانشگاه تا سایر ارگانهای مسئول دیکته میشود وحتی صدا وسیما هم میتواند در این مهم نقش داشته باشند.

اما در کشور ما این مهم زیاد مدنظر مسئولین نیست وجوانان بحال خود رها شده اند. هر رشته ای درس بخوانند ومدرک بگیرند وفقط طوطی وار حفظ کنند واز سدهای کنکور ودانشگاه بگذرند وقتی میخواهند وارد بازار کار شوند تازه می فهمند جندین سال از عمرشان هدر رفته است. نه تخصص کار دارند ونه حامی؟!

لذا عملا رها شده وسربار خانواده وجامعه هستند وبه همین سادگی این سرمایه های گرانبها بی مصرف وناتوان و در انتظار پشت میز نشینی هستند. حال عده ای ازقِبَل سهمیه های قانونی ویا از رانت استخدام میشوند ومابقی این طیف نازنین که فرزندان ومیوه های زندگی ما هستند به کارهای واسطه ای وخلاف کشیده می شوند و عملا مشکلی برای خانواده وجامعه میشوند.

دولتیان هر ساله امار و ارقام تاسیس شغل میدهند ولی ما که به بچه های خود ومحل زندگی مان مینگریم می بینیم اتفاق خاصی نیفتاده! چه کسانی صاحب شغل وجزو امار دولتمردان هستند؟.

خدا می داند هر سال بر تعداد بیکاران افزونده میشود ونتیجه این بی تدبیری، اعتیاد، طلاق و هزاران مشکل هست که گریبانگیر خانواده ها ودادگاها میشوند. در این میان هم نیروی انسانی حیف وهدر میرود وهم کانونهای خانواده متلاشی و آرامش و آسایش جامعه بهم میخورد.

این جوانان تا به سن قانونی سربازی می رسند عازم خدمت به دولت وتا خدای ناخواسته جنگی رخ میدهد عازم صحنه های نبرد ویا هرجا دولت نیاز داشته باشدمی شوند. ولی وقتی پای برنامه ریزی مسئولین برای سازماندهی واشتغال آنها میرسد به راحتی شانه خالی می کنند.آیا واقعا این ثروت واین پشتوانه های کشور بدون بهره برداری درست وحسابی فنا شوند وبجای تولید ثروت وبهره برداری صحیح با ندانم کاری دولتیان بر تعداد قضات ودادگاهای خود بیفزائیم، تا بزه های احتمالی را رسیدگی کنیم؟

امروز که نزدیک سال نو است واین جوانان بیکار تحصیل کرده دستشان خالی وبعضی ها همسر وفرزند نیز دارند چگونه خود را همسر وپدر خانواده بدانند؟ همسرو فرزندان آنها چه گناهی کرده اند؟ چرا ثروت های کشور را عده ای قلیل با رانت ومتصل بودن به آقازاده ها ببرند و مسئولین هم نجومی حقوق بگیرند وانتظار داشته باشند سال نو هموطنانشان شاد و شنگول باشند؟ آیا همسایه ات گرسنه باشد تو میتوانی سیر غذا بخوری؟

دوستان چون نزدیک عید است وسال نو فرا میرسد ودر اطراف خود اینگونه خانواده ها را می بینیم جدا آرزو می کنیم ای کاش چیزی به نام تحویل سال و عید نوروز نداشتیم واینگونه مضطرب وپریشانی هم وطنان خود را نظاره گر نبودیم!؟

در پایان واقعا اگر دستتان به قول معروف به دهانمان میرسد جویای احوالات این افراد باشیم وشادی خود را تقسیم کنیم تا انشاالله قول های پسا برجام دولت 11 موثر افتد واین جوانان صاحب شغلی شوند. حق یارتان


کد خبرنگار : 17