تاریخ : 1395,چهارشنبه 18 اسفند21:22
کد خبر : 52317 - سرویس خبری : حوادث


همسایه ای که پدرم را به زندان انداخت!

اسماعیل- فرزند جانباز 45 درصد هستم. اسمم اسماعیل است. پدرم را مظلومانه و با بی حرمتی به زندان انداختند. به خاطر شکایت همسایه خدانشناس که ادعا داشت خانه ی ما باعث ترک خوردن خانه وی شده بود. و این در حالی است که اصلا همچین چیزی صحت ندارد.

 به خاطر نداشتن 7 میلیون تومان ایثارگر جانباز را به زندان انداختند. بعد از اینکه پدرم را به زندان بردند، آن مرد گفت جانباز چیه؟ و توهین های دیگر نسبت به ایثارگران و جانبازان هشت سال دفاع مقدس.

دردم را به کی بگم؟

زنده باد ایران اسلامی. زنده باد شهدا و جانبازان. ایثارگران


کد خبرنگار : 20