تاریخ : 1395,چهارشنبه 25 اسفند14:35
کد خبر : 52343 - سرویس خبری : مقاله و یادداشت

دست و دلبازی بنیاد برای تجلیل از مروجان ایثار!

دست و دلبازی بنیاد برای تجلیل از مروجان ایثار!

در حالی که در جامعه ما به ویژه در فضای فرهنگی و ورزشی کشورمان مصادیق بارزی از فعالین درعرضه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت وجود دارد و گاه فعالیت های نسبتا" مناسبی نیز داشته اند، تجلیل از برخی از اعضای فدراسیون فوتبال، مربی و بازیکنان تیم های محبوب تهرانی و برخی مدیران ورزشی، چه معنایی می تواند داشته باشد؟!

فاش نیوز - در حالی که در جامعه ما به ویژه در فضای فرهنگی و ورزشی کشورمان مصادیق بارزی از فعالین درعرضه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت وجود دارد و گاه فعالیت های نسبتا" مناسبی نیز داشته اند، تجلیل از برخی از اعضای فدراسیون فوتبال، مربی و بازیکنان تیم های محبوب تهرانی و برخی مدیران ورزشی، چه معنایی می تواند داشته باشد؟!

این موضوع را بگذارید در کنار تقدیر از سرمربی خارجی یکی از تیم های سرخابی پایتخت! آنچه بیشتر اذهان را درگیر خود می کند و سئوال برانگیز است رفتار و عملکرد گاه کودکانه از نوع ندانم کاریِ مدیران فرهنگی بنیاد شهید است.

اینکه از مروجان و فعالین عرصه فرهنگ ایثار و شهادت تقدیر بشود، فی نفسه کار بسیار ارزشمندی است و کسی مخالف آن نیست. اما در سطح کشور و در مقیاس کوچکتر آن در سطح ورزش بااین همه مصادیق، چرا باید افراد معلوم الحالی که حتی برای یکبار در برنامه ها و مراسمات گوناگون شهدایی و ایثارگران حضور نداشته اند باید تقدیر بشود.

این نوع رفتارهم جای سئوال است و هم جای نگرانی!

سئوالی که پاسخی در خور توجه برای آن نمی توان یافت و اگر هم مدیران ارشد بنیاد و شخص آقای موذنی برای آن پاسخی ارائه دهند، به نظر توجیهی بیش نخواهد بود. ولی نگرانی از آن جهت که منابع و انرژی بنیاد نباید صرف برنامه ای بشود که شائبه های جانبدارانه از تیم های خاص، بهره برداری سیاسی از آن در آستانه انتخابات، و یک نوع دهن کجی به جامعه ایثارگران، آنهم در حالی که ایثارگران نسبت به عملکرد ضعیف و بد مدیران بنیاد تجمعات اعتراضی برقرار می کنند، بشود!

در هرحال خوب است مسئولین بنیادی به ویژه مدیرانی که پرچم فرهنگی نهاد مقدسی چون بنیاد را در دست دارند، توجه بیشتری به امور داشته باشند و با سعه صدر و کمی تأمل، در عرصه فرهنگی قدم بردارند!


کد خبرنگار : 21