تاریخ : 1395,شنبه 21 اسفند15:47
کد خبر : 52348 - سرویس خبری : بدون ویرایش از شما


تلخ نامه ای از یک رزمنده با عیالش!

رزمنده علیرضا صفرعلیپور- تراژدی:پیامک یه رزمنده با عیالش پس ازجروبحث ومرافعه

عیال:منظور مرا بد برداشت مکن و دلگیر مباش دنیا ارزشی ندارد و من شاید فردایی نباشم.

رزمنده:طبق روال توهم منوببخش .آخه هرکه هم ندونه تو میدونی که هرچی ازدستم برآمده برابچه ها کوتاهی نکرده ام واین حرفها که بچه ها روزخوش ندیدند فقط دلمو به درد میاره و بس..

عیال:همه ما بحران های روحی سختی روپشت سرگذاشتیم. به روحیات خودت رجوع کن..

رزمنده خیلی دلم گرفته ولی ازیه طرف خرسندم که مثل قبل کینه به دل نمی گیری تا مدتها قهرباشی..

آخه ازوقتی تو مسجد شنیدم که گفتن شوهرت قبل ازجبهه آدم صبور و حلیمی بود وپس ازآن اینگونه عصبی ومشکل دارشده تازه فهمیدم چی به سرت آمده و از آن موقع به بعد نه به عنوان بیمار روانی بلکه یه مجروح جنگی نگاه میکنم ولی چرا اوایل بهم نگفتی؟

 رزمنده:آخه اگه میگفتم بازبامن ازدواج می کردی؟

عیال:باافتخار

رزمنده:پس چرااغلب مسئولین این تفکررو ندارن و ازپشت پرده براحتی میتوانند درمقابل رزمنده و مشکلاتش نه بگن؟؟

عیال:فقط میدونم که دنیا پوچ است و ارزش گله وکینه نداره..

رزمنده :خوشحالم که بازمنو بخشیدی وازاینکه شمارو بااوضاع احوال نامناسب روحیم مدام رنجانده ام غمگین وافسرده..ازخداهم میخوام که منو ببخشه واجازه معصیت بیش ازاین بهم نده..فقط نگران بچه هام وگلومو بغض گرفته ومیترسم مشتری بیاد مغازه حمید واینطوری چشامو ببینه.

آخه عزیزی تو فاش نیوز گفت هروقت دلت گرفت بیا تو چندکلمه بنویس دلت آروم میگیره..آخه تو مملکتی که یه رزمنده نتونه تنها دخترشو بیاره داشگاه شهرخودش وکنارخودش تا مرحمی بر آلامش بشه و درصورت آوردن بایستی زندگیشو بفروشه تا تو دانشگاه به اصطلاح سراسری وملی شهریه بده ...مگه عزتی هم واسش باقی میمونه؟؟

عیال:بسپاربه آخرت وقدرتی که بالاترین قدرت هاست..

رزمنده:پس یعنی بنی آدم اعضای یکدیگرند..کشک؟

عیال:سکوت محض.. رزمنده:خانوم باشمام..شماکه الحمدالله همیشه اول صفید..

عیال: مگر عصاره کلام رو رهبر عزیزمون نفرمودند که مسئولین فکرنکنندکه مردم که در راهپیمایی ها اینگونه شرکت می کنند به این معنا نیست که گله ندارند...

پایان درخاتمه ضمن تشکر ازسنگ صبور (فاش نیوز) ازعزیزانی که باقبول زحمت ونامه نگاری سعی درحل مشکلات حقیردارند قدردانی نموده وحتی اگراین زحمات موثرنیافتاد چیزی از ارزش های بزرگواران کم نخواهد شد.


کد خبرنگار : 20