تاریخ : 1395,شنبه 21 اسفند18:02
کد خبر : 52353 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران

مدیرکل بنیاد شهید

مدیرکل بنیاد شهید "ایلام" چه می کند؟!

جناب آقای رستمیان مدیر کل بنیادشهید وامور ایثارگران استان ایلام با کدامین معیارها ودستوالعمل های صادره جنابعالی جشنواره ی نخبگان ایثارگر را در استان ایلام برگزار کردید؟ آن افرادی که در این جشنواره شرکت نمودند چندنفرشان ایثارگر واقعی بودند؟

جانباز50 درصد

جانباز50 درصد - کسی هست که از بنیاد استان ایلام بپرسد:
1- جناب آقای رستمیان مدیر کل بنیادشهید وامور ایثارگران استان ایلام با کدامین معیارها ودستوالعمل های صادره جنابعالی جشنواره ی نخبگان ایثارگر را در استان ایلام برگزار کردید؟
2- آن افرادی که در این جشنواره شرکت نمودند چندنفرشان ایثارگر واقعی بودند؟
3- از اقوام وآشنایان جنابعالی وبرخی همکارانتان چندنفر را به عنوان نخبه معرفی نمودید وتشویق نامه وهدیه نقدی دادید؟
4- آن ایثارگرانی که بالای سن رفتند وبا تشویق ودست کوبی جنابعالی و دیگراافراد روبرو شدند (بغیر چند مورد) براساس کدام معیارها بعنوان نخبه انتخاب شدند.؟
5- آیا صرف نگارش یک  مقاله (که به احتمال آن یکی هم وجود نداشته ) در نشریات داخلی استان سندنخبگی فرد را بیان می کند؟!
6-اطلاع رسانی شما به ایثارگران استان به چه شیوه ای بوده که اکثرایثارگران از این جشنواره، هیچ اطلاعی نداشتند؟
7- آیاجنابعالی ومجموعه زیر دستان، لیست ایثارگران را نداشتندکه با یک پیامک اطلاع دهند؟(جز اینکه از این ترس داشتید که مبادا باحضور ایثارگران نخبه واقعی جایی برای آن نورچشمی های خودتات باقی نماند)!
8- از شمامی پرسم وخوانندگان این متن را به قضاوت فرامی خوانم: آن ایثارگری که دهها مقاله وپژوهش میذانی داشته وسالها مدرس دانشگاه است وباسختیها و دردهای جانبازی تا این مدارج رسیده می تواند نخبه باشد یا آن فردی که به گفته خودتان در جشنواره فقط یک مقاله نوشته است؟! وجالب اینکه این ایثارگر ومدرس دانشگاه تا آنجا نخبه نبوده که حتی به جشنواره هم دعوت نشده است!
و هستند تعداددیگری از ایثارگران که از این مدارج هم بالاترند ولی صرفا" با شرایط مورد نظر جناب رستمیان همخوانی نداشته اند!
9-جناب رستمیان: آن ایثارگری که با جانبازیِ بالا(هنگام مجروحیت وجانبازی خواندن ونوشتن بلدبود) ولی بعد نائل شدن به درجه جانبازی وبا زحمت وتلاش فراوان خود، الآن در یک رشته مورد نیاز استان در مقطع دکترا مشغول تحصیل است، ارزش دعوت به جشنواره شمارا نداشت؟! یا باز هم با معیارهای مور نظر شما در تضاد بود؟
جناب رستمیان: شاید شما این مطالب را هرگز نخوانید ولی مطمئنا" دهها شهروند وایثارگر ایلامی آنرا خواهند خواند وقضاوت خواهند نمود که شما چقدر در حق ایثارگران کوتاهی می کنید؟.ما برای آن یک برگ تشویق نامه یا کارت هدیه نمرده ایم که الآن این مطالب را بنویسم بلکه برای شما ومجموعه ی تحت امرتان متاسفیم که حتی لیست ایثارگران با تحصیلات عالیه را (جز افراد خاص ومورد نظر خودتان) یا ندارند یا نداشته می انگارند.
وبازهم جناب رستمیان: ما سالهاست فراموش شده ایم وشاید شما هم از مدیدیت قبل به ارث برده باشید که: در بنیاد ایلام فقط به خواص می رسند ونورچشمی ها همیشه نه تنها نخبه اند بلکه در همه ی زمینه برتر و در اولویتند!
نمی خواه بگویم،! ولی خانواده ای باچندین جانباز بالای 25 درصد ودو شهیددوران دفاع مقدس با گذشت سالیان متمادی از پایان جنگ هنوز چشمش به جمال یک مسئول بنیاد برای سرکشی روشن نشده است!
یعنی ما فراموش شده گان این شهریم!!!
ما برای خدا رفتیم، الآن هم برای رضای او تلاش می کنیم.

گاهی این چنین کارها از برخی مسئولان، دیگر صبرمارا لبریز می کند!.


کد خبرنگار : 20