تاریخ : 1395,سه شنبه 24 اسفند15:51
کد خبر : 52408 - سرویس خبری : کارشناس حقوقی

خانواده شهدا در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

خانواده شهدا در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

یوسف مجتهد

یوسف مجتهد - با تصویب قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور برخی از قوانین مرتبط با خانواده شهدا اصلاح و قوانین موقت به قوانین دائم تبدیل شده در اصلاحیه ماده۷۱ قانون جامع موضوع سهمیه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی، همسران شهدا جزو مشمولان سهمیه قرار گرفتند و آنان می‌توانند با دارا بودن مدرک علمی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سهمیه جذب اعضای هیأت علمی برخوردار شوند.

برابر تبصره ردیف3 بندالحاقی1 فرزند شهید درخصوص معافیت فرزندان از خدمت وظیفه عمومی مشابه جانباز 50 درصد محسوب می‌شود. بنابر این فرزندان شهدا درصورت تأیید فرماندهی کل قوا با اصلاحات صدر بند3 ماده45 قانون خدمت وظیفه عمومی، می‌توانند تا 5 فرزند خود را از خدمت معاف کنند.

برابر تبصره الحاقی به ماده26 قانون جامع، والدین، همسران و فرزندان شهدا که دارای بیماری‌های خاص، صعب‌العلاج یا محدودیت جسمی- حرکتی هستند، پس از تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد مشمول پرداخت حق پرستاری و حق همیاری خواهند شد.

برابر بند3 ماده الحاقی5 قانون احکام دائمی، ماده13 قانون جامع اصلاح شد و افراد تحت تکفل فرزندان شهدا با تصریح قانون، مشمول خدمات درمانی مانند سایر ایثارگران قرار گرفتند. لذا بنیاد مکلف شده است فرزندان شهدا و عائله تحت تکفل آنان را تحت پوشش قرارداده و نسبت به بیمه تکمیلی و هزینه‌های مازاد بر بیمه‌های پایه بیمه سلامت تأمین کلیه داروها و تجهیزات و اقلام پزشکی مورد نیاز آنان اقدام کند.

براساس بند4 ماده الحاقی5، احکامی به ماده21 قانون جامع الحاق شد و برابر آن، فرزندان شاهد نسبت به فرزندان جانبازان و آزادگان، از اولویت در استخدام برخوردار شدند.

برابر بند5 ماده الحاقی5 احکام دائمی، متنی جایگزین ماده7 قانون جامع شد که براساس آن فرزندان شهدا مشمول واگذاری مسکن یا زمین برمبنای قیمت زمین به قیمت منطقه‌ای سال واگذاری قرار گرفتند.

برابر بند1 ردیف ب ماده الحاقی5 قانون احکام دائمی، بند الف ماده44 برنامه پنجم توسعه دائمی شد و با افزودن همسران به آن، همسران و فرزندان شهدا، از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز 50درصد و بالاتر به استثنای تسهیلات خودرو، حق پرستاری، کاهش ساعت کاری و حالت اشتغال برخوردار شدند. البته این تسهیلات شامل وابستگان فرزند شهید نمی‌شود.

بند1 ماده44 قانون برنامه پنجم دائمی شد و برابر آن بنیاد شهید مجاز است صددرصد هزینه خدمات مهندسی ساخت مسکن خانواده شهدا را برای یک‌بار و حداکثر برای یکصد مترمربع تأمین کند.

برابر بند5 ردیف ب ماده الحاقی5 قانون احکام دائمی، بنیاد شهید مکلف است کلیه فرزندان شهید فاقد شغل و پوشش بیمه‌ای متقاضی شغل مناسب را تا زمان تأمین اشتغال پایدار تحت پوشش بیمه اجباری بازنشستگی و درمانی سازمان تأمین‌اجتماعی قرار داده و صددرصد حق بیمه مربوطه را تأمین و پرداخت کند.

حسب بند6 ردیف ب ماده الحاقی5 قانون احکام دائمی، بنیاد شهید مکلف است فرزندان شهید دارای بیماری‌های خاص، صعب‌العلاج، محجور و از کارافتاده کلی را همانند جانبازان از کارافتاده تحت پوشش کامل قرارداده و حقوق و مزایای مشابه، به ایشان و خانواده تحت تکفل پرداخت کند.

برابر بند7 ردیف ب ماده الحاقی5 همسران و فرزندان شهدا شاغل در کلیه وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و مؤسسات تابعه آنها، نیروهای مسلح، شرکت‌های عمومی دولتی، درصورت تنزل از مناصب مدیریتی، اداری و لشکری، مشروط به عدم‌محکومیت آنها براساس آرای مراجع قضایی و یا اداری، از کلیه حقوق و مزایای پست سازمانی یا همتراز شغل و پست بالاتر برخوردار می‌شوند.

برابر بند8 همین قانون همسران و فرزندان شهدا که از یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار می‌شوند با داشتن مدرک کارشناسی، مشمول بند الف ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و می‌توانند تا 35سال خدمت کنند.

براساس بند9 ردیف ب قانون احکام دائمی، فرزندان شهدا با بیش از 5سال سابقه قراردادی در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی تبدیل وضعیت می‌شوند. افراد تبدیل وضعیت شده از سهمیه‌های استخدامی ایثارگران کسر می‌شوند. این حکم شامل کسانی که بعد از لازم‌الاجراشدن این قانون در دستگاه‌های مذکور به‌صورت قراردادی استخدام می‌شوند، نیست. به جهت مقررات استخدامی فرزندان شهدا تابع مقررات و ضوابط استخدامی خاص خود هستند.

برابر بند ت ماده الحاقی5 ، دولت مجاز است به همسران، فرزندان و والدین شهدای دارای تابعیت خارجی که در 8سال دفاع‌مقدس و یا بعد از آن در راستای ماموریت‌های محوله از سوی مراجع ذی‌صلاح به شهادت رسیده‌اند، حداکثر یکسال پس از تقاضای تابعیت، تابعیت ایرانی اعطا کند.

براساس بندث ماده5 الحاقی، دولت موظف است پرداخت مستمری پدر و مادر فوت شده شهید را به فرزندان معلول، محجور، مطلقه تحت تکفل، نامادری و بیماری صعب‌العلاج و بیماری خاص مشروط براینکه از محل دیگر به‌طور ماهانه مستمری نداشته باشند، ادامه دهد.


کد خبرنگار : 17