تاریخ : 1395,چهارشنبه 25 اسفند13:38
کد خبر : 52413 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


چرا نباید جامعه هزینه جنگ را بپردازد؟

ایرج رحمانیان ۶۵ %

ایرج رحمانیان ۶۵ % - متاسفانه بیشترین کم کاری را همین مجلس نسبت به ایثارگران داشته. فقدان قانونی معتبر و کارآمد ثمره بی تفاوتی نمایندگانی است که با شعار حمایت از مردم به مجلس راه پیدا میکنند ولی وقتی قدرت خودرا در رسیدن به امیال شخصی می بینند قول و تعهد خودرا فراموش میکنند!

با گذشت ۳۰ سال از خاتمه جنگ و عبور کردن ازسن میانسالی و شرمنده شدن ایثارگران پیش خانواده هایشان و سرزنش شدنهای مختلف که برای چه رفتید... حالا چیکار کردن براتون... یا اینکه هرچی هست برای شماهاست! و غیره... دیگه خیلی دیر شده که بتوان  رنج و درد کشیده شده از طرف خانواده های شهدا و مجروحین و اسیران و رزمندگان که با نبود درصد و حمایت سالها در کابوس جنگ و سختیهای آن بسر میبرند و دچار انواع و اقسام مشکلات جسمی و روانی شدند رو جبران  کرد.

بنده فقط یک سوال می پرسم: اگر بنیاد ادعا میکند که رسیدگی بر مبنای تجارب کشورهای پیشرفته است و درصد را از ترجمه کتابهای آمریکایی استخراج و به عاریه گرفته است، چرا فقط از بین این همه قوانین فقط قانون درصد را انتخاب کرده اند؟ اگرچه همین هم خالی از اشکال نیست و چرا قوانین معیشتی و رفاهی و درمانی و غیره را از کتاب ترجمه شده آمریکاییها لحاظ نکرده اند!؟

چرا وقتی یکی از قوانین آن کتاب در مورد این است که حضور چند ماهه فرد در منطقه جنگی بدون جراحت باعث یک بیماری روانی بنام سندروم جنگ میشود را در قوانین نیاورده اند؟

چرا نباید جامعه هزینه جنگ را بپردازد؟

چرا هربار برای تصویب قوانبن نصف و نبمه، مجلس هم مثل کودکانی که دنبال بهانه میگردند میگویند بارمالی دارد؟ بنده فقط به عنوان پیشنهاد عرض میکنم که اگر مسولان دولتی به اولویت اول کشور که بقول شما باعث استمرار امنیت کشور است به ایثارگران و رزمندگان گرفتار در وضعیت بد اقتصادی رسیدگی نکنند در آینده نزدیک شاهد وقایع ناگواری خواهیم بود که جبرانش هرگز با هیچ ثروتی میسر نخواهد بود!


کد خبرنگار : 20