تاریخ : 1396,یکشنبه 10 ارديبهشت19:02
کد خبر : 52906 - سرویس خبری : کاریابی


سختی های یک جانباز ارتشی

کریموند- اینجانب۱۲درصد جانبازی ارتش دارم و کارت ایثار دارم و شش ماه خط مقدم جبهه هم بودم همگی با مدرک میباشند. و کلی هزینه بابت دریافت کارت ایثار نمودم و هنوز چیزی از مطالبات ارتش دریافت نکردم و دارای سه پسر بیکار هستم و خودمم هم ۵۷ سالمه و توان کار ندارم و دارای سه لوح تقدیر یکی از جبهه جنگ و یکی از آقای محرابیان فرمانده کل قرارگاه های خوزستان و سومی همراه با کارت ایثار گرفتم و هر بار رفتم ایثارگران ارتش ۹۲ زرهی انگار چیزی بدهکار بودم و راهنمایی ام نمی کنند.

 نمونه بارز بعضی از ایثارگران ارتش من هستم که هنوز سه چهار ساله ازم شماره حساب گرفتند ولی چیزی دریافت نکردم. آیا وام بهمون تعلق میگیره؟ اگه میگیره با سود کم چون کارم قراردادی است و همراه با فرزندان بیکار. لطفا راهنمایی کنید.

در ضمن بسیجی فعال از سال ۶۰ تا الانم هستم.

با تشکر


کد خبرنگار : 20