تاریخ : 1396,شنبه 23 ارديبهشت14:27
کد خبر : 53153 - سرویس خبری : کارشناس حقوقی


میشه بدون نوبت برم؟

سیدحسین- یک سوال تخصصی پزشکی از دوستانی که به اطلاعات پزشکی و فرم تعیین درصد آشنایی دارند.

 در تست نوار عصب که ۱۶سال پیش گرفته بودم با تجهیزات آن زمان فقط قطع کامل عصب پرونال از زانو به پایین تایید شد و فروردین امسال که مجدد تست نوار عصب و عضله گرفتند قطع کامل عصب تیبیالس هم که بسیار قدیمی میباشد تایید شد.

 حالا عزیزانم که اطلاع از درصد دارند میتوانند دراین مورد کمک کنند و میزان درصد تعیین شده را بگویند؟

 البته موج گرفتگی که منجر به شکستن فک، پارگی لاله گوش و ترک مهر کمر شد. که به مرور زمان همان ترک مهره که استخوان خودشو ترمیم کرده به نخاع فشار وارد کرده است که باعث شد همان پای راست که تیرمستقیم و هم ترکش خورده بوده تقریباً ۸۰ درصد ازکارافتاده که تبدیل به یک تکه گوشت سنگین شده.

 حالا من که از سال ۸۰ که آخرین کمیسیون پزشکی شرکت کردم و۲۰درصد کلی داده اند. امکان امیدواری وجود دارد که مجدداً تقاضای شرکت در کمیسیون بدهم که باتوجه به گفته رئیس بنیاد شهرستان باتوجه به گذشته ۱۶سال از آخرین کمیسیون میتوانم بدون نوبت به کمیسیون اعزام شوم. حالا استدعای من از دوستان هرگونه راهنمایی در هر زمینه‌ای که بتواند کمک کند هست البته من شهریور۵۰ ساله می شوم و اگر قانون سابق که ۵۰ساله ها با ۲۰درصد میتوانند بازنشسته شوند هم وجود دارد یا خیر.

 البته با التماس دعا برای بازشدن گره کارم چون الان هم دوران نقاهت رو که ۲۰روز ازعمل جراحی دیسک کمر و گذاشتن پیچ وپلاک است می گذارد که ضایع نخاعی هم مضاعف شده.

دست همه دوستان را میبوسم


کد خبرنگار : 20