تاریخ : 1396,یکشنبه 31 ارديبهشت12:52
کد خبر : 53301 - سرویس خبری : هنر


هنرمند قوطی نیست جناب وزیر!


یک سایت منتقد، ضمن اعتراض به سخنان موهن وزیر ارشاد نوشت، هنرمندان قوطی وزیر نیستند.
سایت الف می‌نویسد: وزیر ارشاد در صف انتخابات گفت «من به کاندیدای عزیزی که امروز در انتخابات هست پیام می‌دهم که اگر واقعاً نیاز به هنرمند داشتید پیغام می‌دادید من برایتان می‌فرستادم! اگر به من پیغام می‌دادند من حتما برایشان تعدادی را می‌فرستادم.»
خبرنگار می‌پرسد این می‌فرستادم شوخی است دیگر؟ وزیر می‌گوید «نه جدی است...»
الف تصریح کرد: چه باید گفت با وزیری که هنرمندان تحت مدیریتش را «قوطی» فرض می‌کند؟!
یادآور می‌شود سخنان وزیر با اعتراض برخی هنرمندان از جمله کیانیان و جوزانی مواجه شد.