تاریخ : 1396,پنجشنبه 01 تير16:20
کد خبر : 53854 - سرویس خبری : کارشناس حقوقی


سهمیه همسرم در کانون وکلا

محمد -15 ماه منطقه-جانباز15درصد - سئوالی دارم اگر محبت نمائید جواب دهید ممنون می شوم.

 اینجانب با 15 ماه رزمندگی و 15 درصد جانبازی، با توجه به ماده 59 الحاقی در تصویب موارد چهارگانه فصل ایثارگران در لایحه برنامه ششم توسعه کشور در بررسی بندهای ارجاعی کمیسیون تلفیق در ماده 103 قسمت بند 8 در خصوص استخدامی کانون وکلا، آیا همسر بنده میتواند از سهمیه 5% استفاده کند؟ (در آزمون وکلا)                                              

با تشکر از لطف جنابعالی

مهندس محمد نیکخو

عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان


کد خبرنگار : 20