تاریخ : 1396,پنجشنبه 15 تير17:02
کد خبر : 54110 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


کارتی بی فایده و پر سروصدا

محمد مشهدبانی- من ۵۰ سال دارم و مدت ۲۴ماه و ۱۲روز در جبهه جنگ حضور داشتم و در ۵ عملیات حضور داشتم که آخرین آن عملیات حلبچه بود.

 یک سوال از مسؤولین و نمایندگان مجلس دارم که فرق من سرباز که تمام مدت ایام دوران خدمت سربازی را در جبهه جنگ حضور داشتم با آن سربازی که تمام مدت خدمت را در پادگان حضور داشتند چیست؟؟

 دوم اینکه برای ما کارت ایثار کارکنان وظیفه و با مدت حضور در جبهه‌ را صادر کردن که در قبال افراد. داوطلب حضور در جبهه (ایثارگران) متاسفانه عاری از هرگونه کمک و حمایت مالی و فرهنگی میباشد که حتی برای شناسایی صاحب کارت هم کارایی ندارد. یک نفر جواب ما را بدهد و ما را یاری و کمک کند.


کد خبرنگار : 20