تاریخ : 1396,شنبه 17 تير19:14
کد خبر : 54145 - سرویس خبری : کارشناس حقوقی


کجا برای هر ماه، 1 درصدجانبازی می دهند؟

علی عباس پور آذر- خدمت تمام نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ایران خسته نباشید

با تشکر و قدرانی از زحمات تان ازاینکه به فکر رزمندگان هشت سال دفاع مقدس هستید و تلاش می نماید باعث افتخار تمام آحاد ملت و مملکت مان می باشد و راستی برای رزمندگان که تصویب شده به ازای هر ماه منطقه 1درصد جانبازی می دهند.

ماها باید به کجا باید مراجعه کنیم؟


کد خبرنگار : 20