تاریخ : 1396,شنبه 24 تير14:20
کد خبر : 54237 - سرویس خبری : مقاله و یادداشت

سازش ره آورد دارد یا مقاومت؟!

سازش ره آورد دارد یا مقاومت؟!

یاسر عرفات دیگر شخصی که فریب سازش با اسرائیل و امریکا را خورد، خودش کجاست و ملتش کجایند؟ ابر قدرت شرق با رهبری آقای گورباچوف فریب سازش با دنیای غرب و امریکا را خورد...

ناشناس- مولی علی (ع) می فرمایند حق گرفتنی ست.

 در جنگ دوم جهانی وقتی که آلمان نازی دارای یک ارتش به اصطلاح شکست ناپذیر بود و وقتی تقریبا تمامی اروپا را گرفته بود و همین فرانسه امروزی را تحت تصرف و اشغال خود در آورده بود، همین گروه های کوچک و نیروهای مقاومت زیر زمینی فرانسه توانستند ضربه های مهلکی به ارتش تا بن دندان مسلح آلمان نازی بزنند و اتحاد گروه های مقاومت در اروپا توانست آلمان ها را تا پشت دروازه های برلین عقب برانند و ادلف هیتلر مجبور به انجام خودکشی گردید.

 اگر ملت های اروپایی خود را موظف به (سازش با آلمان فاشیستی) می دیدند، امروز چیزی بنام کشورهای اروپایی وجود نداشت و کل اروپا خلاصه میشد در آلمان نازی اما در تمامی اروپا گروه های مقاومت شکل گرفت و توانستند ابر قدرتی نظامی اقتصادی بنام آلمان را به زانو در بیاورد.

 تا آنجا که امروز با اینکه آلمان به عنوان یک قدرت برتر اقتصادی در اتحادیه اروپا دارد نقش ایفا می کند اما در حقیقت مستعمره امریکا و رژیم جعلی وکودک کش اسرائیل میباشد وهمین مهم باعث شده که آلمان ها دوباره به فکر احیا ی نیروی نظامی خود بیندازد.

  ژاپن دیگر قدرت اقتصادی دنیا و قدرت اول اقتصادی آسیا هم جدیدا" به فکر احیای ارتش ملی خود افتاده. این قدرت های اقتصادی اول دنیا دیگر نمی خواهند و نمی توانند به امریکا اعتماد داشته باشند. وقتی کشورهایی به عنوان ژاپن و آلمان که مجبور شدند از نیروی نظامی محروم شوند و زیر یوغ امریکا برای تامین امنیت خود بروند و در هزاره سوم فهمیدند که امریکا قابل اعتماد نیست  و طر ح های بسیار جدی برای احیای نیروی نظامی خود دارند، چرا بعضی ها در جمهوری اسلامی ایران فکر می کنند سازش میتواند راهگشا باشد؟

  درصورتی که معمر قذافی گول شعار تعامل با امریکا را خورد، الان خودش کجاست و ملتش کجایند؟ صدام حسین نمونه دیگری از شخصیت های تاثیر گذار در جهان عرب فریب نیرنگ امریکا را خورد و تمامی قدرت موشکی خود را طی ده سال از جنگ اول خلیج فارس زیر نظر ماموران سازمان ملل به امریکایی ها تحویل داد، الان کجاست وملت عراق در چه وضعی زندگی می کنند؟

 یاسر عرفات دیگر شخصی که فریب سازش با اسرائیل و امریکا را خورد، خودش کجاست و ملتش کجایند؟ ابر قدرت شرق با رهبری آقای گورباچوف فریب سازش با دنیای غرب و امریکا را خورد، اتحاد جماهیری شوری و آقای گورباچوف کجایند؟ آقای حسنی مبارک در مصر فریب سازش با اسرائیل و امریکا را خورد خودش کجاست و ملتش در چه حالی اند؟
بن علی در تونس
علی عبدا...صالح در یمن
محمد رضا شاه پهلوی
آقای اردغان در ترکیه فریب نیرنگ امریکا را خورد الان ترکیه درچه وضعی است؟
200میلیون سرخ پوست بومی سکنه امریکا و شعار امریکایی سرخ پوست خوب، سرخ پوست مرده میباشد! نزدیک دویست میلیون نفر سرخپوست و انسان بی گناه که فریب سازش تفکر امریکایی را خورده اند الان کجایند؟

 بله سازش با امریکا بها دارد. بهای سنگینی بنام بردگی مطلق ومرگ مطلق. اما مقاومت نه بردگی دارد، نه مرگ مطلق! این بد بینی نیست حقیقت است. حزب ا... در لبنان به عنوان نماد مقاومت در بین ملت های عربی و اسلامی و آزادی خواه جهان . انصارا... در یمن فقرترین کشور عربی اما از لحاظ جایگاه حتی در بین دشمنانش رتبه بالا !

حالا باید ایرانیان تصمیم بگیرند سازش و تعامل منجر به نابودی مطلق وتسلیم محض یا مقاومت سربلندی آزادی، عزت، غرور با نیروی خدا باوری و خود باوری؟  آیا سازش برای فلسطینیان ره آوردی داشته یا مقاومت؟


کد خبرنگار : 20