تاریخ : 1396,دوشنبه 26 تير14:04
کد خبر : 54275 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


با منور نابینا شدم!

سعید- من در سال ۹۱ در شب ۲۲ بهمن در برگزاری جشن ۲۲ بهمن با حکم ماوریت در مراسم شرکت کردم.

 در حین برگذاری منور ها درست عمل نکردن و بین جمعیت منفجر شدن و منور خورد تو چشم راستم و کامل نابینا شد.

کمیسیون ۱۳۴ منو معلول حین خدمت کرد با این که من بسیجی بودم نه کادر رسمی سپاه و بعد کمیسیون عالی سپاه برام ۵۵ درصد از کار افتادگی زد ولی تا حالا نه حقوقی دادن نه چیزی.

ممنون میشم  منو راهنمایی کنید
 

سعید شیرعلی خوزستان .رامشیر


کد خبرنگار : 20