تاریخ : 1396,شنبه 21 مرداد15:35
کد خبر : 54679 - سرویس خبری : اخبار

نقش اپوزیسیون خارج نشین لس آنجلسی به خود نگیرید

سخنی با نماینده ویلچرنشین مجلس:

نقش اپوزیسیون خارج نشین لس آنجلسی به خود نگیرید

بجای اینکه نقش اُپوزوسیون خارج نشینِ لُس آنجلسی را در بیاورید و از رفتار هتاکانه وشرم آور نمایندگان سلفی بگیر حمایت کنید، کمی به فکر جامعه مظلوم و رنج کشیده ایثارگر، جانباز، رزمنده، خانواده شهید و امثالهم باشید!

ایثارگر

ایثارگر - آقای غلامعلی جعفر زاده ایمن آبادی ( نماینده جانباز و ویلچرنشین مجلس) بجای اینکه نقش "اوپوزوسیون" خارج نشینِ لُس آنجلسی را در بیاورید و از رفتار هتاکانه و شرم آور نمایندگان سلفی بگیر حمایت کنید، کمی به فکر جامعه مظلوم و رنج کشیده ایثارگر، جانباز، رزمنده، خانواده شهید و امثالهم  باشید!
این همه ژست مُنورالفکری قاجاریه را به خود نگیرید!

می بینید که طیف وطن فروش غربگرا، نه محبوب جامعه خود می باشند نه محبوب جامعه غربی!

چون جامعه غرب و دولت مردان غربی در طول تاریخِ چند صد ساله غرب، نشان داده اند، وقتی کارشان با ملیجک های غرب گرا تمام شد و دیگر نقش مهره سوخته را برایشان ایفا می کنند، این ملیجک ها را مثل دستمال کثیف، درون توالت، انداخته و سیفون توالت را نیز می کِشند تا از بوی تعفن بوجود آمده، جلوگیری کنند.

پس لطفا" به خود آیید...!
 


کد خبرنگار : 20