تاریخ : 1396,شنبه 11 شهريور15:42
کد خبر : 54883 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


چرا جانبازی ام را رد کردند؟!

وحید اکبری- سردار شریفی!

  اینجانب وحید اکبری بسیجی جانباز 8سال دفاع مقدس، در سال 67 از طریق سپاه هشترود به منطقه عملیاتی پیرانشهر اعزام ودر قسمت ترابری و تدارکات بعنوان راننده مشغول به انجام وظبفه شدم و در مورخه 26/9/67در هنگام ماموریت در سوخت رسانی به پایگاه های عملیاتی در جاده عملیاتی پیرانشهر و سردشت دچار حادثه و سانحه گردیدم و از نواحی سر و صورت و کمر مصدوم و مجروح شدم.

  در سال 94 کلیه مدارک لازم را به بنیاد شهید و امور ایثارگران تبریز ارسال و کمیسیون احراز پرونده جانبازی بنده را از نظر زمانی و مکانی رد کردند (عین جمله طبق نظریه کمسیون احراز با توجه به زمان و مکان تصادف قابلیت احراز نداشته و نحت پوشش قرار نمی گیرید ) شما خوب می دانی که در آن زمان پیرانشهر و جاده ها و پایگاه های پیرانشهر و سردشت مناطق عملیاتی بوده است. پس چرا از نظر مکانی پرونده را رد نموده اند؟ از نظر زمانی هم هیچ ایرادی نداشته است.

  چطور می شود یک سرباز در سال 73 در هنگام جمع آوری سوله ها و ضایعات باقی مانده از جنگ دچار حادثه شده و جانباز شناخته شود؟ البته حقش هست اما یک بسیجی در حین ماموریت در سال 67 دچار حادثه شود و از نظر زمانی جانباز نشود؟ آیا سال 73 قبل از سال 67 می باشد؟ بنده به کمیسیون ماده 16رسیدگی به شکایات جانبازان دادخواست دادم به جهت احراز جانبازی. کمیسیون هم با توجه به مصوبات هیئت وزیران و مجلس و مصلحت نظام در سال های 93 و 91و 87 رای خود را صادر و نوشته.

  بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است بر اساس گردشکار 5173 مورخه 11/11/69مصوب مقام معظم رهبری اقدام و تعیین تکلیف نماید. این رای ماده 16 در مورخه 18/3/95 به کمیسیون مشترک بین بنیاد و نیروی مربوطه (سپاه) ارسال شده است اما هنوز نتیجه حاصل نشده است و بنده کارمند آموزش و پرورش بوده و در آستانه بازنشستگی.

  اگر نتیجه دیر حاصل شود و به فرض جانبازی بنده احراز شود (که حتما هم باید شود چون حقم است ) شاید در حکم بازنشستگی اعمال نکنند و حق من ضایع شود.

 در بنیاد تبریز یکی از کارمندان که تازه از بنیاد تهران بازگشته بود می گفت 8 ماه است که هیچ کمیسیون مشترک برگزار نشده است!  سردار شما بگویید من چکار کنم؟

 لطفا در صورت امکان پیگیری و پاسخ بفرمایید.

با تشکر


کد خبرنگار : 23