تاریخ : 1396,پنجشنبه 02 شهريور13:45
کد خبر : 54967 - سرویس خبری : کاریابی


یک حسابدار بیکار!

ابراهیم- خدمت همه ایثارگران و رزمندگان که به ناحق فراموش شدند

 اینجانب بازنشسته سپاه و با حضور نزدیک به 60 ماه در جبهه و سابقه دوبار مجروحیت و جانبازی (البته زیر 25 درصد) اکنون روزی 30 تا قرص و آمپول مصرف میکنم. هر روز تشنج دارم و کلیه هایم رو هم از دست دادم و یک روز در میان دیالیز می کنم.

 پسری دارم متعهد که لیسانس حسابداری دارد ولی بیکار! که این قضیه منو خیلی میرنجونه!

از مسئولان خواهش میکنم این چند صباحی که زنده ایم رو.

اگه به درد ما رسیدگی نمی کنند، حداقل به درد فرزندان مون رسیدگی کنن.


کد خبرنگار : 20