تاریخ : 1396,شنبه 11 شهريور15:30
کد خبر : 55091 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


از کجا بیارم بخورم؟!

هادی مردانی - اینجانب جانباز سی درصد از قائمشهر کد جانبازی 0215099653 متاهل دارای دو محصل و بیکار و صعب العلاج و فقط کمک معیشت از بنیاد می گیرم که پول تحصیل کرایه رفت و آمد یک فرزندم نمی شود.

  اگر صدای مرا مسئول یا وزیر یا رییس‌جمهور یا کسی کاری میتوان برای من انجام دهد می شوند تو رو به خدا یه کاری بکنید. من که ناقص داغون هستم از کجا بیارم بخورم با این گرانی و مخارج سنگین؟

  دو ماه پیش مدارک پزشکی بنیاد برای حق پرستاری تایید کرده اما خبری نشد. تورو بخدا بگین چند وقت طول می کشد حق پرستاری بدن و چقدر باید بدهند و از چه زمانی محاسبه می‌شود؟

یکی پیدا بشه پاسخ بده.


کد خبرنگار : 20