تاریخ : 1396,سه شنبه 14 شهريور14:24
کد خبر : 55237 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


حالت اشتغال برای جانباز شیمیایی بازنشسته

علی،س- خدمت عزیزان حقوقدان وعزیزانی که آشنایی به قوانین جانبازی و به خصوص حالت اشتغال دارند. خواهشمند است بزرگی بفرمائید جهت احقاق حق اینجانب جانباز۴۶ درصد شیمیایی راهنمایی فرمائید.

  بنده درسال ۸۷ به علت تشدید ضایعات جانبازی به ۹۳درصد افزایش درصد و دوطبقه پزشکی ۴ ویک طبقه ۳ پزشکی دادند و درسال ۸۸ شورای عالی پزشکی بدون نظریه پزشک فوق تخصص ریه بدون مدرک پزشکی و دلیل قانع کننده اعلام کردند درتصادف سال ۸۴ مورد عمل باز ریه قرارگرفته ام ، که اصلا تاکنون بنده عمل ریه انجام نداده ام .

  باتوجه به اینکه افراد متخصص موضوع فوق رامردود شناختند، شورای عالی نهاجا سر خود لغو قانون کرده و اقدام به لغو درصد جانبازی قبلی ۴۶درصد بنده کردند که با اعتراض شدید بنده وشکایت درسلسه مراتب آجا وستادکل ن م کردم  و چندین بارموردتایید ف بهداپ آجا و شورای عالی پزشکی آجا، مورد گواهی وتایید در مرکز تحقیقات آسیب های مصدومین شیمیایی حضرت ولی عصر سپاه و تایید دکترهای فوق تخصصین ریه سردار دکتر پرفسورمصطفی قانعی معاون وزیربهداشت وقت و رئیس انسیتو پاستور، سردار دکتر جعفراصلانی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی بقیه (عج) سپاه، سرهنگ دکترفرهاد مصدق ریاست محترم بخش ریه بیمارستان بعثت نهاجاودکترعلی صفایی فوق تخصص ریه بیمارستان های بعثت و فجر که چندین باربا آزمایشات و انجام تست های شیمیایی و انجام چندین بارhrcite بنده رامورد تاییدقراردادند که شورای مذکور بدون درخواست بنده برای من درخواست کمیسیون تجدید نظرکرده  و آنها مجددا" بنده را تایید کردند.

باتوجه به شکایات بنده شورای عالی پزشکی پداجا بنده رابه مرکز رادیولوژی خصوصی حقیقت در نارمک اعزام که طی هماهنگی شورای مذکور با آن مرکزخصوصی جوابhrcite را نرمال اعلام کردند.

فردای آن روز پس از گرفتن جواب به بیمارستان بقیه(عج) و بیمارستان خانواده ارتش مراجعه کردم که جواب سیتی هردو مرکز نظامی۸/۲۴  اعلام شد.

  متاسفانه ازسال ۸۸ تا سال ۹۴ در سلسله مراتب همه  حق را به من می داند ولی درعمل جلوی افزایش درصد جانبازیی و بازنشستگی پزشکی حالت اشتغال اینجانب را گرفتند که با شکایت های بی امان بنده مجبورشدند با۴۶درصد جانبازی درسال ۹۴ یکسال بعد از بازنشستگی عادی که با ماده ۱۱۰ قانون آجا بازنشسته شده بودم، بنده رابا بند(ب) بازنشست پزشکی جانبازی نمودند.

  حالا خواهشمنداست راهنمایی بفرمایید باتوجه به قانون مصوب ستاد کل ن م  و آجا که جانباز با ۴۰درصد جانبازی و یک طبقه در حد ۴ می بایست حالت اشتغال بازنشسته می شدم و باتخلف آشکارشورایعالی پزشکی نهاجا و بدنبال آن پداجا چگونه احقاق حق نمایم که بازنشستگی پزشکی جانبازی حالت اشتغال وافزایش درصد که می بایست درسال ۸۸ اعمال می شد را مطالبه  نمایم ، باتوجه به اینکه درحال حاضرحقوقم نیزبیش از دو میلیون تومان از دیگرهمکارانم کمتراست؟

اجرکم عندا...


کد خبرنگار : 20