تاریخ : 1396,سه شنبه 14 شهريور19:07
کد خبر : 55247 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


اوضاع رسمیت کارکنان دادگستری

علی رزمنده- لطفا" برای رضای خدا رسیدگی نمایید که چرا کارکنان دادگستری به عنوان رزمنده طبق قانون می بایست بعد از انجام مراحل گزینش به رسمی تبدیل وضعیت شوند اما از سال 1385 تاکنون با وجود انجام تمام مراحل مربوطه، همچنان بلاتکلیفند؟!

 خواهشمندم ماده 21 و جبهه رزمندگان با احتساب سه چهارم آیا از قرارداد کار معین تبصره 3 ماده 2 می توانند استفاده از جبهه 15 ماه داوطلبانه از تبصره 3 ماده 2 با مدرک کارشناسی تبدیل وضعیت شوند یا نه؟

خواهش می کنم راهنمائی فرمائید.


کد خبرنگار : 20