تاریخ : 1396,جمعه 17 شهريور14:11
کد خبر : 55284 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


عدم اجرای ماده چهل قانون جامع

جانباز شصت و پنج درصدو برادر شهید- یکی از دوستانم میگفت سازمان بازنشستگی کشوری به هیچ وجه ماده چهل قانون جامع را اجرا نمیکند ومبنای محاسبه حقوق جانبازان رو میانگین دوسال آخر خدمت میگیرد . و در جواب سوال جانبازان مبنی بر دلیل عدم اجرای قانون چیست میگوید . باید شکایت به کمیسیون ماده شانزده کنید ورای انفرادی بیاورید . حال سوال اینجاست چرا کمیسیون محترم ماده شانزده یک رای کلی صادر و برای تمام دستگاه های ماده دو و شرکتها و موسسات تابعه صادر وابلاغ نمی کند که اینهمه جانباز در برای گرفتن رای مثبت ...ماه ها از حقوق محققه خود عقب بماند و ماه ها در سیستم بروکراسی اداری سازمان متبوعش و کمیسیون بالاو پایین بشود . استاد ارجمند جناب مجتهد مشکل کجاست ؟

کد خبرنگار : 20