تاریخ : 1396,سه شنبه 21 شهريور14:33
کد خبر : 55361 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


هموطنان، لطفا قضاوت صحیح بکنید!

حال باتوجه به توضیحاتم خودتان درخلوتتان قضاوت کنید منِ جانباز با دو فرزند و با مدارک دانشگاهی و بیکار واندک مستمری، مملکت راچاپیده ام یا آنها که درزمان دفاع مقدس،درکشورهای آمریکایی واروپایی درس چپاول واختلاس خوانده وحالاهم بر مسندهای قدرت تکیه زده اند و مردم را به جان جانبازان انداخته وبه ریش همه میخندند؟

سید علی تقی آبادی

سید علی تقی آبادی - بنده حقیر جانباز90% ارتش جمهوری اسلامی و 70% بنیادشهیدمیباشم باسه فرزند.

دو فرزندبزرگم که پسر هستند وبایستی سرپرستی خانواده ای را هم عهده دارشوند دوران دبیرستان را در مدرسه تیزهوشان درس خوانده اند و دیپلم ریاضی و فیزیک گرفته و سپس هم تا مقطع لیسانس دربهترین دانشگاه های دولتی این مملکت درس خوانده اند.

 یکی دانشگاه شریف و دیگری دانشگاه صنعتی. یکی سال92 و دیگری سال 95 فارغ التحصیل شده، ولی هر دو بیکارند و در بخش خصوصی آن هم نه مرتبط با مدرک تحصیلی شان مشغول به کارشده اند، آن هم بصورت روزمزدی وبدون بیمه! آنوقت آقایان می فرمایندجوانان ازدواج کنند و مسئولیت زندگی به عهده بگیرند!

چطوردرتهران بدون داشتن مسکن با درآمدماهی2میلیون تومان زندگی تشکیل دهند؟

 این چوب دوسر سوز که میگویندماهستیم، مردم عادی که جای خود دارند.

باما طوری رفتار کرده اند که حتی همرزمان خودمان جانبازانی با درصدهای پایین میگویندهمه چیزبرای جانبازان70%میباشد! تاکیدمیکنم دوفرزندپسرم یکی با27سال ودیگری با24سال سن هیچکدامشان در ادارات ودستگاه های دولتی به استخدام درنیامده اند. حال قضاوت باشماوآنهایی که فقط درجلوی دوربین ها خودشان وآحادملت رامدیون ومرهون فداکاری شهداءوجانبازان می نامند، ولی درعمل...! به قولی، درونش خودمان را و بیرونش مردم را آتش زده. 

 جهت اطلاع مسئولین هرچندکه میدانم اطلاعات شان ازمن حقیربه روزتر است،درتما م کشورهای آمریکایی واروپایی که درجنگ بوده اند به بازماندگان کشته شدگانشان ومعلولین جنگشان لقب شهروندویژه داده اند،خصوصا آلمانی که دنیا رابه آتش کشید! ولی همان ها بیشتر رسیدگی کرده ومی کنند و ماکه در دفاع از تجاوز دشمن سلامتی خود را و جان بهترین جوانان را تقدیم نموده ایم با اینکه هنوز آنچنان زمانی نگذشته، به فراموشی سپرده شده ایم. حال شهروندویژه بودنمان پیش کش. جرات نداریم بگوییم جانبازیم ، بلافاصله تهمتهاو افترها وبخور بخورها واینکه مملکت راشماهاچاپیده ایدشروع میشود!

حال باتوجه به توضیحاتم خودتان درخلوتتان قضاوت کنید منِ جانباز با دو فرزند و با مدارک دانشگاهی و بیکار واندک مستمری، مملکت راچاپیده ام یا آنها که درزمان دفاع مقدس،درکشورهای آمریکایی واروپایی درس چپاول واختلاس خوانده وحالاهم بر مسندهای قدرت تکیه زده اند و مردم را به جان جانبازان انداخته وبه ریش همه میخندند؟

هموطنان لطفا قضاوت صحیح بکنید.

باتشکر معلول دفاع مقدس. چراکه خودم را لایق نام بامصمای جانبازنمیدانم...!


کد خبرنگار : 20