تاریخ : 1396,سه شنبه 21 شهريور13:59
کد خبر : 55366 - سرویس خبری : اخبار


این عکس ها را تا به حال دیده اید؟

کاظم فرامرزی رزمنده ای است که به خاطر دسترسی اش به برخی منابع محدود و غیر قابل دسترس دفاع مقدس، توانسته مخاطبان زیادی را به صفحه اختصاصی اش در شبکه های اجتماعی جذب کند. آنچه می بینید، تعدادی از عکس های کمتر دیده شده از دوران جنگ تحمیلی است که در صفحه او منتشر شده.