تاریخ : 1396,سه شنبه 21 شهريور20:25
کد خبر : 55382 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


فقط غرامت دادن!

محسن هستم از اهواز. من سرباز ارتش بودم. در حین منطقه نظافت دچار سانحه شدم و فقط 7 روز به خدمت داشتم این اتفاق افتاد و عمل جراحی انجام دادن.

 صورت سانحه برام رد شد و در کمیسیون 120 اعلام 8 درصد از کار افتادگی کردن با ثبت معلول حین انجام وظیفه ولی بهبودی زیادی نداشتم.

همه جا هم اعتراض کردم ولی فقط غرامت بهم دادن.

آلان در حال حاضر کاری رو نمیتونم انجام بدم.

در ضمن عمل ای سی ال انجام دادم.

لطف می کنید راهنمایی کنید.


کد خبرنگار : 20