تاریخ : 1396,چهارشنبه 22 شهريور13:21
کد خبر : 55388 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


کارتون خواب شده ام!

سیدنورالدین موسوی- بنده جانباز 25 درصد اعصاب روان روزی 23 قرص می خورم. پارسال برای تهیه جهیزیه دخترم مبلغ 60میلیون تومان وام و قرض کردم. یک نفر هم در راه رضای خداوند متعال مبلغ 23 میلیون تومان خانه برای ما گرفت.

   حال وام ها مانده. این ماه حقوق بازنشستگی ام و ضامن ها قطع می شود. همسرم هم رفته. کسی که خانه برای ما گرفته است پولش را میخواهد. صاحب خانه قفل خانه را عوض کردند، همسرم رفته خودم هم کارتون خواب شده ام.

  من در 8 عملیات جنگ تحمیلی و 4 پاتک بوده ام سه بار مجروح ، 56 ماه جنگ با 105 ماه منطقه عملیاتی بوده ام البته دربرابر شهداء شرمنده و آزادگان رامی، من دنبال پرونده ام نرفتم درصد بیشتر می گرفتم.

 حال به خدا من کارتون خواب، همسرم هم رفته است. خواهشمندم منعکس بکنید. پرونده جانبازی من خرم آباد ساکن شهر قدس قلعه حسن خان تهران بازنشسته پزشکی اعصاب روان ارتش هستم.

  بسیجی زمان جنگ هم بودم. قبل از استخدام در ارتش و درحین خدمت که فرار کردم. 12 روز هم رفتم بسیجی. دوباره برگشتم ارتش. دادگاهی داستانی دیگه دارد. پرداخت وام و بدهی هایم و سقفی هرکجا باشه از کارتون خوبی نجات پیدا بکنم، الان یک ریالی هم ندارم.

 امیدوارم موفق و موید و پیروز باشید.


کد خبرنگار : 20