تاریخ : 1396,چهارشنبه 22 شهريور14:38
کد خبر : 55400 - سرویس خبری : مسائل و مشکلات ایثارگران


قابل توجه امور ایثارگران سپاه اهواز

تا کنون چند بار برای کار یکی از معسرین که در یکی از شهرستان های استان خوزستان برایش پرونده تشکیل داده شده است. به امور ایثارگران سپاه ولیعصر مستقر در بسیج امام علی (ع) زیتون اهواز مراجعه کرده ام. بدون استثناء برخودهایشان بد و تحقییر آمیز بود.

 امروز از کوره در رفتم به یکی از مسئولین آنجا گفتم چرا جواب درستی به ایثارگران نمی دهید؟ چرا به کارهایتان نظم نمی دهید؟ این چه وضعی است که هر دفعه یک جواب گمراه کننده ای به این بندگان خدامی دهید.گفت مورد شما باید خودش بیاید گفتم وکالت اداری از وی دارم گفت ما وکالت را قبول نداریم. گفتم قانون قبول دارد شما قبول ندارید؟

 گفت می توانی بروید با حقوقی ما صحبت کنید گفتم محل حقوقی تان کجاست. آدرس 7 کیلومتری در اهواز را داد. گفتم کارهایتان درست نیست ایثارگران را اذیت می کنید. سه ماه است که پرونده این بنده خدا از شهرستان به اهواز آمده است و معلوم نیست چه بر سر این پرونده آورده اید. شاید گمش کرده اید. گفت چیزی گم نمی شود گفتم خب پرونده را نشانم بدهید گفت نمی توانیم به شما نشان بدهیم گفتم چون خبر ندارید که کجاست و حتما گم شده است. جر و بحث حسابی با وی کردم.

برادران فاش نیوز: این آقایان گمان می کنند هر طور می خواهند می توانند با این بندگان خدا برخورد کنند. متاسفانه به معسرین به دید گدا نگاه می کنند. اصلا نظم در کارهایشان ندارند. تا سئوالی می کنید فورا" می گویند سرمان شلوغ است و وقت نداریم و.... در صورتی که مشکلاتشان به دلیل بی برنامگی آنان است.


کد خبرنگار : 20